Přejít na hlavní obsah

Z lavic právnické fakulty na konferenci v Oxfordu

Studentka právnické fakulty Anna Králíková je už více než rok součástí prestižní organizace IALS, která sdružuje právnické fakulty po celém světě. Díky tomu nasbírala cenné zkušenosti i kontakty na mezinárodním poli právní vědy.

Anna Králíková vyrazila na konferenci do Oxfordu letos v září.

Anna Králíková studuje čtvrtý ročník oboru Právo a právní věda. V době, kdy celý svět zmrazila pandemie nemoci covid-19, se rozhodla přihlásit jako stážistka do organizace IALS (International Association of Law Schools). Úspěšně zvládla přijímací řízení a po roční spolupráci vyrazila do sídla jedné z nejprestižnějších univerzit na světě – do Oxfordu. 

Čím se International Association of Law Schools zabývá? 
IALS je mezinárodní právnická nezisková organizace, která sdružuje právnické fakulty po celém světě. Kromě děkanů a jiných zástupců škol se v ní nachází také odborníci z justice, například soudci z celého světa. Snaží se pomocí pořádání různých konferencí či meetingů sjednocovat vedení právnických škol a zvyšovat celosvětové povědomí o právu tak, aby se univerzity mohly vyvíjet současně. 

Jak probíhalo výběrové řízení na pozici studentky, stážistky v IALS?
Přihlašovala jsem se na jaře roku 2021 a v červenci mě přijali. Kritéria výběrového řízení jsem si našla na webových stránkách, poslala jsem životopis, motivační dopis. Na základě toho vybírali studenty. Poté, co padlo konečné rozhodnutí, jsme se se zástupci IALS setkali v on-line prostředí a seznámili nás s budoucí náplní práce. Všechno tehdy probíhalo on-line kvůli celosvětové pandemii koronaviru.

Čím si myslíte, že jste komisi přesvědčila?
Mám dobrou znalost anglického jazyka na úrovni C1, což bylo důležité, protože komunikujeme pouze v angličtině. Navíc už jsem měla zkušenosti z jedné advokátní kanceláře, kde jsem byla na praxi. A pravděpodobně se jim musel zalíbit můj motivační dopis.  

Nemrzelo Vás, že spolupráce s IALS probíhala kvůli covidu online? 
Pokud se nemýlím, tak jsme byli úplně první stážisti v historii, protože organizace je poměrně mladá. Spolupráce v online prostředí mi nevadila, i z hlediska časových možností to bylo možná lepší v tom, že jsem se mohla práci věnovat, kdy jsem zrovna měla čas. Děkanská fóra, která jsme pořádali, jsme vedli přes ZOOM.

Anna Králíková s děkanem Právnické fakulty MU Martinem Škopem (vlevo) a proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy Michalem Radvanem (vpravo)

Jakou máte v organizaci pozici? 
Pomáháme zejména s administrativou, s rešeršemi o různých členských i nečlenských školách, právnických spolcích apod. Každý stážista zastupuje jeden světadíl. Dělali jsme spoustu rešerší jak na momentální stav výuky a školství v právnické oblasti, tak i na vzdělávání v době covidu nebo na to, jaký vliv měla pandemie na výuku. Pomáhali jsme také s průběhem konferencí v on-line prostoru, s přípravou a zpětnou vazbou. A v září letošního roku jsme se mohli vidět i osobně v Oxfordu. Poznala jsem spoustu lidí z celého světa a našla jsem si mezi nimi i kamarády.

Zúčastnila jste se dvou konferencí „Global Law Deans‘ Forum“ a „Annual Meeting“, jaká byla jejich témata?
Obě konference byly dvoudenní, dohromady to byly čtyři dny v kuse. Byla to má první osobní zkušenost v rámci organizace IALS. To znamenalo, že jsme museli probrat rok fungování organizace a události, které toto období přineslo. Global Law Deans Forum bylo fórum děkanů všech členských právnických fakult. Program byl zaměřený na vedení právnických škol a jejich rozvoj týkající se výuky, studentů či nových institutů, které by se mohly zavést. Annual Meeting bylo roční setkání, kde se rozebíraly obecnější věci. Všichni si navzájem sdělovali zkušenosti, které mají vést k tomu, abychom se mohli lépe globálně rozvíjet. Skvělé na tom bylo, že děkani nebo soudci z celého světa se s námi vůbec neostýchali bavit, nedívali se na nás spatra. Naopak se zajímali o to, jak studujeme a kam se chceme dál posouvat.

Jaká byla vaše role během těchto konferencí?
Jako stážistka jsem pomáhala s jejich přípravou ještě před tím, než konference začaly. Přímo na místě jsem pak měla i svoje organizační úkoly a dělala jsem vše, co zrovna bylo potřeba. Když jsem zrovna neměla žádné povinnosti, posadila jsem se do publika a poslouchala zajímavý přednáškový program. V rámci něj vystoupila například generální tajemnice Commonwealthu Patricia Scotland, což byla pro mě obrovská zkušenost. Vidět a poslouchat tak významnou osobu, jako je ona, opravdu stálo za to.

Konference se konaly na půdě Oxfordské univerzity v Pembroke College. Jak jste vnímala toto ikonické místo?
Přímo na kolejích Pembroke College jsme byli ubytovaní, společně jsme obědvali a večeřeli. Zástupci IALS pro nás zařídili prohlídku Oxfordu s průvodkyní, takže jsme měli i možnost poznat tohle krásné místo víc do hloubky. Je to opravdu ikonické místo se spoustou památek a krásných míst, cítila jsem se tam opravdu moc příjemně. Překvapilo mě, kolik tam bylo lidí na to, že Oxford není rozlohou tak velký. Zajímavostí je, že se tu natáčela část filmové série o Harry Potterovi. Průvodkyně měla tuto sérii naštěstí ráda, takže mě jako fanynku celou dobu prohlídky zásobovala zajímavými fakty.

Obě konference organizace IALS se uskutečnily na univerzitní půdě v Oxfordu.

Jak se liší Anna Králíková z roku 2021 a ze září tohoto roku? V čem vás tato zkušenost posunula?
Především asi ve znalostech, studium na právnické fakultě spolu se dvěma konferencemi ve mně snad muselo něco zanechat. Taky si myslím, že jsem se v právu našla a ověřila si, že se mu chci opravdu věnovat, protože jsem nastoupila na vysokou školu a po půl roce přišla celosvětová pandemie. Ale myslím, že právnická fakulta tohle období zvládla se vším všudy skvěle. 

Kam byste ráda směřovala vaši budoucí kariéru?
Žádné definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. Momentálně se mi asi nejvíc líbí advokacie, nejen kvůli tomu, že mám dvouletou praxi v advokátní kanceláři, ale je mi to zároveň nejbližší. Nejvíc mě zatím baví občanské, rodinné a trestní právo.

Plánujete zase někam vyjet?
Tyto konference by se měly konat zase za rok, ale zatím není jisté, kde budou probíhat. Vedení IALS nám dalo najevo, že s naší účastí počítá, takže doufám, že se uvidíme zase za rok.

Hlavní novinky