Přejít na hlavní obsah

MjUNI probouzí zvídavost v dětech už devět let

O generaci budoucích studentů má Masarykova univerzita postaráno. I díky projektu MjUNI, který dává dětem unikátní příležitost vyzkoušet si roli vysokoškoláka nanečisto.

Koordinátorka projektu MjUNI Kristýna Hořavová

Projekt Masarykovy juniorské univerzity má na starosti koordinátorka Kristýna Hořavová. Její tým musel v minulých letech překonat náročné období koronaviru, které paralyzovalo celý svět. MjUNI to ale paradoxně pomohlo. „Pandemie nám otevřela dveře. Najednou jsme se mohli více věnovat tomu, jak MjUNI vylepšit a zároveň jsme pronikli do on-line světa,“ vysvětluje Hořavová.    

Aktuální ročník je lehce za svojí polovinou, jak jej hodnotíte?

Hodně pozitivně. Myslím si, že na fakultách, na zapojených lektorech i na rodičích a dětech je vidět, že jim něco takového chybělo. I v průběhu vynucené koronavirové přestávky se nám v e-mailové schránce množily dotazy na to, kdy a jestli MjUNI znovu otevřeme, ale ty podmínky byly pořád velmi složité. Univerzita byla veřejnosti uzavřena a naši studenti nejsou oficiálními studenty Masarykovy univerzity, takže jsme dětem nemohli nabídnout program v takové šíři, ve které můžeme nyní. Takže na všech zapojených je vidět velké nadšení.

Studenti v tomto ročníku poprvé absolvují na každé fakultě dvě témata a ne jenom jedno, jak tomu bylo v předchozích ročnících. Je to pro všechny samozřejmě velká zkouška, ať už se jedná o pozornost dětí nebo energii a flexibilitu lektorů. Ale přesto si myslím, že to stojí za to. Letos poprvé se nám navíc do výuky zapojila farmaceutická fakulta, takže můžeme skutečně říkat, že se na MjUNI podílí všechny fakulty. A k tomu i některá univerzitní pracoviště. Nabízíme i přednášky pro rodiče, takže v době, kdy děti mají program, se s námi mohou vzdělávat i oni. Celkově bych řekla, že lepší rozjezd po covidu jsme si přát nemohli.

Nový ročník přinesl rozšíření věkové hranice účastníků, navíc místo původních dvou běhů (9-14, 15-18 let) vznikly hned tři kategorie: 9-11, 12-14 a 15-18 let. Jak se vám tento krok osvědčil?

Ze strany lektorů i rodičů je to hodně kvitováno. Ten věkový rozptyl dětí byl opravdu široký, takže si lektoři na fakultách často studenty rozdělovali do užších kategorií již dříve. Ve čtrnáctiletém studentovi, který se hlásí na střední školu a devítiletým žáčkem je logicky velký rozdíl. U nejstarší kategorie jsme se naopak více přiblížili k potenciálním uchazečům, kteří mohou zkušenost z MjUNI zužitkovat při výběru oboru, kterému se chtějí v rámci studia věnovat. Máme na tuto novinku pozitivní ohlasy a zatím to vypadá, že to byl krok správným směrem.

Zatímco v předchozích ročnících se jednotlivé běhy uskutečňovaly v dopoledním, nebo odpoledním bloku, letos se budou konat souběžně na stejném místě a ve stejný čas. Jaké to přináší výhody?

Pokud bychom chtěli zachovat dva výukové bloky, museli bychom přistoupit k tomu, že buď zkrátíme délku výuky věnovanou oběma tématům, která si studenti vyberou, nebo ji naopak natáhneme přes celý den, což je náročné jak pro lektory, tak pro udržení pozornosti zejména mladších studentů. A to jsme nechtěli. Pro fakulty a vědecká pracoviště to přináší velkou výzvu. V jeden moment se jim do budovy nahrne zhruba 250 studentů a žáků, což není malé číslo. Tento ročník je v mnoha směrech pilotním, v závěru se sejdeme se zástupci fakult a na základě zpětné vazby budeme formát upravovat pro další ročník.

Výhody to přináší zejména po organizační stránce, ale chválí si to i rodiny, které mají děti v různých věkových kategoriích. Dříve by na sebe museli vzájemně čekat, ale nyní programy kopírují podobný harmonogram, což cení zejména rodiny, které nejsou z Brna.

Masarykova juniorská univerzita má za sebou dva roky vynucené přestávky kvůli celosvětové pandemii covidu-19, jak jste tohle období zvládli?

Ta tranzice byla těžká, především začátek byl opravdu náročný. Nevěděli jsme, do čeho jdeme. Původně jsme si mysleli, že zrušíme jednu nebo dvě výuky a vrátíme se zpátky do původního režimu. Ročník 2019/2020 jsme byli nuceni předčasně ukončit s tím, že ho dokončíme na podzim nebo za rok. Ale realita byla úplně jiná.

Nakonec nám ale pandemie koronaviru otevřela dveře. Najednou jsme se mohli více věnovat tomu, jak MjUNI vylepšit a zároveň jsme pronikli do on-line světa. Se začátkem pandemie jsme spustili online soutěž na našich webových stránkách a na Facebooku. Získali jsme tak kontakty napříč univerzitou, které nás postupně dovedly k tomu, že by bylo skvělé založit platformu se vzdělávacími tématy, která by byla v on-line prostoru dostupná všem. Vědci, se kterými v rámci MjUNI spolupracujeme, nám vytvořili pilotní témata a díky tomu jsme měli v ruce materiál, který jsme mohli prezentovat směrem k široké veřejnosti, ale i základním a středním školám.

To všechno vedlo k založení platformy MjUNIon, která funguje jako „portál do světa bádání“ pro žáky, studenty, ale i dospělé. K dispozici je bezmála třicítka témat napříč vědními obory, kterým se na univerzitě věnujeme. V loňském roce jsme navíc spustili MjUNItaj – on-line vědomostní soutěž, kterou jsme připravili ve spolupráci se studenty fakulty informatiky. Aktuálně pracujeme na druhém ročníku, jehož téma bude Letem světem. Soutěž odstartuje v květnu a na obsahu se podílí vyučující i studenti z Masarykovy univerzity.   

Registrujete stoupající nebo klesající trend v počtu přihlášených studentů po koronavirové pauze?

Před pandemií bylo zvykem, že nás rodiče doporučovali díky vlastním zkušenostem, takže jsme měli obavu, jestli na nás po dvou letech nepozapomněli. Zároveň jsme se báli o snížený zájem i s ohledem na probíhající ekonomickou krizi. Nakonec ale musím říct, že ten zájem zůstal stejný, i v tomto ročníku jsme měli spoustu náhradníků. Kde pozorujeme významnější nárůst, je nejstarší kategorie studentů ve věku od patnácti do osmnácti let. U těchto studentů hraje velkou roli to, že se k nim pozitivní ohlasy začínají dostávat jinak než od rodičů. V této životní fázi totiž není úplně žádoucí, aby přišel rodič a řekl: „Začni chodit na MjUNI, je to super.“ Chtějí to slyšet spíše od spolužáků a kamarádů.

Jak funguje spolupráce s fakultami a vědeckými pracovišti?

Skvěle! Každá fakulta i pracoviště má trochu jiný přístup, ale výsledkem je vždy skvěle připravená výuková sobota. S týmem nás těší, že se do MjUNI aktivit zapojují nadšení vědci, vyučující i studenti, a že je jich stále více, a to právě i díky rozšíření do on-line prostoru. Popularizovat vědu se dá různými způsoby a my jsme pyšní na to, že u MjUNI můžeme nabídnou zapojení do více formátů. V tomto akademickém roce jsme se vrátili k původním popularizačním akcím v prezenční formě. Obzvláště září a říjen byly opravdu náročné a akcemi nabité měsíce a my jsme našim fakultám vděční za to, jak skvěle to zvládly. Navíc od nich čím dál častěji slýcháme krásné ohlasy v tom smyslu, že MjUNI už má vybudované jméno a renomé. To nám dělá velkou radost.

Co MjUNI čeká v následujících týdnech a měsících?

Před námi jsou jednotlivé výukové bloky, v dubnu nás čeká rozšíření platformy MjUNIon o další zajímavá témata a v květnu máme v plánu druhý ročník již zmíněné soutěže MjUNItaj. V srpnu budeme samozřejmě spouštět registrace studentů k nadcházejícímu ročníku a nově představíme i MjUNI příměstský tábor, který připravujeme ve spolupráci s pedagogickou fakultou. V průběhu nás čekají také evaluační schůzky s fakultami, kde budeme hodnotit letošní pilotní ročník, který obsahoval opravdu mnoho změn a případně upravovat ten nadcházející.

Hlavní novinky