Přejít na hlavní obsah

Den na MUNI se studentkou farmaceutické fakulty

Teoretické znalosti jsou důležitým základem, ale v praxi některé věci zkrátka fungují jinak. To nyní zjišťuje studentka farmaceutické fakulty Daniela Hlavatá na půlroční praxi v lékárně.

Studentka farmacie Daniela Hlavatá

„Celý včerejší večer jsem strávila psaním diplomky, i proto se mi dnes ráno nechce vstávat. V sedm hodin mi ale začíná praxe v lékárně, takže si dám rychlou snídani a vyrážím. Lékárnu mám nedaleko od domu.

V páťáku máme v lékárně povinnou půlroční praxi. Nemáme už žádné další povinné předměty, takže u praxe dopracovávám diplomovou práci a začínám s přípravou na státnice.

Těchto šest měsíců praxe je pro studenta farmacie klíčových. Mechanismy účinků léčiv a důležitost pomocných látek jsem se pochopitelně učila ve škole, ale softskillovým aktivitám se pak student učí až v praxi. Je důležité osvojit si komunikaci s pacientem, umět vysvětlit správné užívání léčiv a zároveň být jako zdravotnický pracovník empatický. Dost jsem toho odchytila i od starších kolegů, kteří už mají s prací v lékárně zkušenosti.

Dnes se hned po příchodu do lékárny ve skladu starám o příjem léčiv. Ta poté rozřazuji do poliček a šuplíků. Zhruba po hodině se náplň mé práce mění. Stojím za tárou, tedy lékárenským „pultem“, a komunikuji s pacienty, vydávám jim léčiva a podávám tzv. dispenzační minimum – jak mají léky užívat.

Tohle střídání činnosti po hodinách je fajn. Práce není tak monotónní, a i proto den rychleji ubíhá. V některých jiných lékárnách to ale není zvykem, zejména v těch menších. A dělat celou směnu to stejné může být ubíjející a může se celkem snadno objevit syndrom vyhoření.

Neustálá komunikace s pacienty totiž může být únavná. Stejně jako v jakémkoliv jiném odvětví se i tady setkáte s různými lidmi. Někteří pacienti jsou vděční, že jim poradíme a snažíme se pro ně najít to nejlepší řešení. Jiní jsou naopak protivní, že se jich vůbec na něco ptáme. Zvlášť složité to bylo letos v lednu, když byly výpadky léků. Spousta pacientů byla nepříjemných, protože se jim léky nedařilo nikde sehnat. My jsme jim ale nedokázali pomoci, protože léky zkrátka nebyly. Člověk si na to ale zvyká a musí se vůči tomu trochu obrnit.

Během směny máme taky prostor procházet si e-learning. Dnes si čtu o dýchacím ústrojí a všech komplikacích, které s ním mohou nastat. Díky tomu budu vědět, jaké přípravky mohu pacientům poradit a jak fungují. Ve škole se tyto věci učíme, ale v praxi je to přeci jen trochu jinak. Takže si tak trochu osvěžuji znalosti a současně zjišťuji, jaké konkrétní složení mají dané přípravky.

Dnešní směna mi končí ve tři a zbytek odpoledne budu trávit na fakultě prací na diplomce, kterou zpracovávám na Ústavu farmaceutické technologie. Tématem mé diplomky je Hodnocení částicových systémů lipofilních léčiv přírodního původu, což v praxi znamená, že hodnotím pelety s obsahem antibakteriální složky, které by se měly dále využívat pro zvířecí pacienty k zabránění bakteriálních onemocnění střev.

V laboratořích zkoumám pomocí disoluce uvolňování léčivé látky z lékové formy. Podle lékopisu zjišťuji, zda je daná formulace lékové formy vyhovující. Tedy jestli se účinná látka za daného pH uvolňuje v lékopisem daném časovém rozmezí, jak by měla. Zkoušku provádím tak, že nejprve vložím pelety do speciálního přístroje a odebírám vzorky po určitých časových rozmezích. Ty se následně přesunují do HPLC přístroje k měření a z výsledků poté vytvářím grafy uvolňování léčiva v čase.

Na fakultě kromě psaní diplomky také pracuji na Oddělení pro vnější vztahy a marketing, kde spravuji sociální sítě a pomáhám s organizací různých fakultních akcí, jako je například den otevřených dveří. Od druhého ročníku jsem se stala i členem vedení studentského spolku Unie studentů farmacie, kde působím dodnes.

Kolem sedmé hodiny už vyrážím domů. Po večeři si ještě sedám k počítači a pracuji na teoretické části diplomové práce. V ní zkoumám zažívací trakt králíků a jeho nejčastější onemocnění. Dále popisuji látku zvanou thymol a zjišťuji, jaký má vliv na zažívací trakt a jestli je to vhodná látka pro léčení těchto onemocnění. Poté už se pomalu chystám ke spánku, protože v sedm ráno mi už opět začíná směna v lékárně.“

Unie studentů farmacie
Jedná se o spolek sdružující studenty Farmaceutické fakulty MU. Jeho cílem je nabídnout možnost osobního rozvoje a zpříjemnění studentského života všem budoucím farmaceutům. V průběhu školního roku organizuje odborné přednášky a semináře, kulturní a společenské akce a v neposlední řadě také osvětové kampaně zaměřené na zdraví.

 

Hlavní novinky