Přejít na hlavní obsah

Na úvod akademického roku se v kampusu tradičně grilovalo

Studenti fakult, které sídlí v bohunickém kampusu (lékařské, přírodovědecké, farmaceutické a fakulty sportovních studií), se v úterý 10. října setkali při neformálním Grilování děkanů. Připraveny byly dobroty z grilu, sportovní aktivity i spousta studentské socializace.

V bohunickém kampusu sídlí čtyři fakulty Masarykovy univerzity.

„Myslím, že všichni si dnešní podvečer zase užijeme a bude to příjemná příležitost pobavit se i o věcech neformálních,“ řekl děkan lékařské fakulty Martin Repko na úvod akce, která se v kampusu koná vždy na začátku akademického roku. Přítomné pozdravil společně s rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem a ostatními děkany – Davidem Vetchým (PHARM), Tomášem Kašparovským (SCI) a Janem Cackem (SPORT).

V neformální atmosféře přítomné přivítal také děkan lékařské fakulty Martin Repko.

Kromě bohatého cateringu byla pro studenty připravena hra, při níž procházeli kampus a zodpovídali otázky. Ze správných odpovědí mohli vyřešit tajenku a získat odměnu. Studenti Fakulty sportovních studií zajištovali hudbu a menší sportovní aktivity. Účastníci si mohli zahrát ping-pong nebo petanque. Zapojily se i studentské spolky, které si taktéž připravily interaktivní program.

Přítomní se mohli zapojit do řady menších sportovních aktivit.

„Jsem nesmírně vděčný, že se tady setkávám s přáteli z lékařské, přírodovědecké i farmaceutické fakulty, ale i s dalšími studentkami a studenty z jiných fakult Masarykovy univerzity. Je mi nesmírnou ctí, že v tomto inspirativním prostředí jako fakulta můžeme fungovat,“ uvedl Jan Cacek. Spolu s ostatními děkany zodpovídal v závěru akce otázky, které jim studenti pokládali prostřednictvím anonymních boxů. Zazněly neformální dotazy na oblíbené pivo či na jízdu novou tramvajovou tratí do Bohunic, ale i otázky týkající se provozu fakult a využívání prostoru v univerzitním kampusu.

Do programu se zapojily i členky Unie studentů farmacie.

Autorka článku je studentkou FSS.

Hlavní novinky