Přejít na hlavní obsah

Tipy na nepovinné předměty z přírodovědecké fakulty

Zaregistrujte si populárně-naučné předměty z jiných oborů nebo si zlepšete svoje soft skills.

Ilustrační foto: Pavla Ondrušková.

I když je registrace předmětů na přírodovědecké fakultě už v plném proudu, stále je možné dostat se do zajímavých kurzů. Kdo chce získat C kredity na přednáškách o astronomii či změně klimatu nebo rozvíjet své dovednosti v oblasti psychologie a komunikace, má ještě šanci.

Chcete-li se dozvědět něco i z jiných oborů, než které studujete, můžete si zpříjemnit jaro Astronomickým seminářem, který nabízí odborné i popularizační přednášky hostujících vědců.

Student Petr Veverka pak doporučuje kurz Fyzika v živé přírodě: „Uslyšíte skvěle a laicky vysvětlené principy fungování živých věcí a systémů – jak se tvor pohybuje, co se děje s lidským tělem ve vesmíru a podobně.“

Předmět Klimatické změny pak nabízí vhled do velmi aktuálního ekologického tématu. „Kurz se snažíme zaměřit tak, aby studenti pochopili, co současné klimatické změny způsobují a jakou roli v nich hraje lidská činnost. K tomu, aby o tom studenti mohli kriticky přemýšlet, je občas potřeba kvantifikovat odhady – potřebují tedy základní dovednosti z matematiky,“ shrnuje náročnost kurzu vyučující Ondřej Přibyla.

Nezbytností při vysokoškolském studiu je orientace v informačních zdrojích. Pomáhá v tom Informační výchova (Vědecké informace a jejich vyhledávání). Zaujala i Filipa Matiovského. „Rozšířil jsem si obzory co do možností vyhledávání odborných informací a dozvěděl jsem se něco o knihovnách,“ vzpomíná student fakulty informatiky.

Na studenty se zájmem o psychologii čekají Základy psychologie. Jakmile si osvojí základní terminologii, mohou pokračovat kurzem Psychologie osobnosti. Přednášející Bohumíra Lazarová z filozofické fakulty jej doporučuje zejména studentům učitelství, důležité místo v kurzu mají totiž aplikace v oblasti výchovy a vzdělávání.

Procvičení v mluveném projevu nabízí Komunikační trénink. „Kurz patřil k těm nejzajímavějším, které jsem absolvoval. Máte prostor pracovat na sobě a můžete si vyzkoušet třeba moderování, dramatizaci, improvizaci nebo dechová cvičení,“ říká student Jan Drábek.

Táboroví vedoucí, instruktoři a zážitkoví pedagogové ocení Sebezkušenostní kurz. Během společného víkendu naberou inspiraci pro vlastní kurzy. „Ze zaregistrovaných studentů vyučující vybral zhruba dvě desítky lidí, kteří se sami zážitkovými kurzy zabývají,“ komentuje organizaci předmětu v minulém roce student Jakub Venglář. K zápočtu byla potřeba účast a závěrečný esej.

Hlavní novinky