Přejít na hlavní obsah

Výtvarníci potáhnou za jeden provaz

Brněnský Týden výtvarné kultury startuje 10. března.

Loni se na Týdnu výtvarné kultury předtavila i technika zvaná floor work dance.

Ve znamení spolupráce kulturních institucí i různých druhů umění se ponese letošní Týden výtvarné kultury. Katedra výtvarné výcho­vy pedagogické fakulty už popáté propojí br­něnská muzea, galerie i prostory Masarykovy univerzity a pokusí se upozornit na význam umění.

Letošní ročník, který se koná od 10. do 16. břez­na, má podtitul Táhneme za jeden provaz!. „Měli jsme pocit, že umělecké instituce a umělci v Brně se navzájem příliš neznají, nespolupracují spo­lu a možná spolu spíš bojují o to, kdo má lepší expozici či více návštěvníků. Chceme dosáhnout opaku. Spolupráce nám totiž může pomoci zís­kat větší sílu a ukázat, že kulturní instituce jsou důležitou součástí brněnského prostoru,“ uvedla organizátorka akce Jana Reichel.

Motto letošního Týdne má podle Reichel ješ­tě další úhel pohledu, a to spolupráci mezi růz­nými druhy umění. Letos se tak v programu objeví nejen výtvarné, ale i hudební či taneční akce a především jejich spojení. „Slavnostní zahájení v Domě umění bude například zakon­čeno tanečním vystoupením přímo v expozi­ci,“ doplnila organizátorka. Zajímavé bude podle ní i audiovizuální vystoupení umělce Duncana Hendyho, které se uskuteční tamtéž 13. března.

Mezi prostory, kde se budou akce Týdne výtvarné kultury konat, je i kino Scala. Kromě vý­stavy filmových plakátů nabídne také projekci studentských videí. Akce v rámci Týdne jsou určené jak odborníkům, tak laické veřejnosti. Například v Richard Adam Gallery se budou po celý týden konat otevřené výtvarné díly.

Žáci základních a středních škol se také mo­hou zapojit do tradiční soutěže, letos s názvem (S)nové město. Jejich úkolem bude najít opuště­né zákoutí a na chvíli ho „zabydlet“, upozornit na něj pomocí dočasného výtvarného zásahu či výtvarné akce.

Hlavní novinky