Přejít na hlavní obsah

Co je to imatrikulace? A jak probíhá?

Vše o akademickém obřadu, který vás uvede do světa vysokoškoláků.

Jít či nejít na imatrikulaci? Toť otázka! Mnoho studentů prvního ročníku má v hlavě chaos z množství informací týkajících se začátku studia a při tom všem lehce opomine zajímat se o jakousi imatrikulaci, tajemný akademický rituál, o kterém každý slyšel, ale ne každý ví, co se za jeho názvem ukrývá.

Imatrikulace je jedním z akademických obřadů, ke kterým se řadí například i promoce. Zatímco druhá zmíněná tradice je slavnostním ukončením studia, ta první je naopak vstupem do akademického světa a oficiálním začátkem života na univerzitě.

Jedná se o slavnostní akt, kterým je student přijatý do akademické obce univerzity. Zní to možná nezáživně, ale opak je pravdou! Vždyť studium na univerzitě samo o sobě je velkým krokem do dospělého života a zaslouží si patřičnou pozornost.

„Imatrikulace byla zajímavý zážitek, už jen proto, že jsem se poprvé setkala s vedením školy, přísahala na hůl pedela a zažila takovou tu slavnostní atmosféru. Jediná nevýhoda byla, že na naší fakultě jsme byli rozděleni do dvou skupin a nemohli si vybrat, zda budeme ve skupině právě se svými kamarády či spolužáky,“ hodnotí svou zkušenost studentka psychologie na fakultě sociálních studií Barbora Čunátová.

Balíček první imatrikulační pomoci

Imatrikulace, stejně jako promoce, se na každé fakultě trošku liší, i když základ je velice podobný – studenti na všech fakultách skládají slavnostní imatrikulační sliby. Jejich obsahem je především plnění povinností a závazků vůči příslušné fakultě a škole, ale také závazek konat podle etických principů ve svém budoucím povolání. Studenti během ceremonie po zaznění svého jména předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, pokloní se, pravou ruku přiloží nad insignii, vysloví slib a převezmou imatrikulační list.

Neplatí to ale úplně všude. Například některé fakulty imatrikulační listy netisknou pro všechny studenty, ale dostávají je jenom zástupci jednotlivých oborů a ostatní si je mohou objednat přes Informační systém MU nebo je dostanou až po imatrikulaci ve foyer. Také není pravidlem, že by všude slib skládali všichni studenti. Někde je za obor či směr studia vybrán jeden zástupce a vybraní studenti jsou jmenovitě vyzváni k převzetí imatrikulačního listu a složení slibu.

Rozdíly jsou také v přihlašování se na imatrikulace. Některé fakulty informují o imatrikulaci e-mailem, někde je účast povinná a je potřeba se případně omluvit na studijním oddělení (ať už e-mailem nebo osobně), na jiných fakultách je potřeba se na imatrikulaci přihlásit prostřednictvím Informačního systému MU.

Každá fakulta má trochu jiný systém a je i na samotných studentech, aby se po potřebných informacích pídili, pokud je nenašli třeba v e-mailové schránce, například na webových stránkách jednotlivých fakult, na studijním oddělení nebo se zeptali starších spolužáků. Konečně, i když se člověk oficiálně stává studentem již samotným zápisem do studia, imatrikulací je slavnostně přijat do akademické obce, ve které bude nejen několik nejbližších let působit, ale také ji sám reprezentovat.

Hlavní novinky