Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita dala peníze studentským humanitárním projektům

Finanční podporu získaly aktivity na pomoc uprchlíkům, ale také medici asistující v Ghaně nebo dobrovolník na Ukrajině.

Celkem osm studentských aktivit zaměřených na pomoc v humanitárních krizích podpořila Masarykova univerzita z nově zřízeného stipendijního programu. Vysokoškoláci dohromady z prvního kola hodnocení projektů dostanou necelých 40 tisíc korun.

Prostřednictvím fundrasingového portálu darujmuni.cz se na tato stipendia zároveň podařilo od veřejnosti vybrat už více než 60 tisíc, další peníze vložily do fondu i fakulty, zejména fakulta sociálních studií. Stipendijní program na podporu humanitárních aktivit otevřela univerzita s cílem zapojit se do řešení společenských problémů.

„Část z osmi podpořených aktivit se týkala pomoci v aktuální uprchlické krizi, podpořeny byly ale také dobročinné práce našich studentů v Ukrajině nebo Ghaně. Studenti žádali hlavně o příspěvek na dopravu, případně na nákup zdravotnického materiálu, jako jsou obvazy či základní léky,“ uvedla prorektorka MU pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová.

Největší finanční podporu - po deseti tisíci korun - získali dva studenti medicíny, kteří se zúčastnili zdravotnické mise ve venkovských oblastech Ghany s omezenou dostupností lékařské péče. Student-dobrovolník, který na Ukrajině v oblastech zasažených nedávným vojenským střetem pomáhá s obnovou místních obydlí, získal stipendium na dopravu.

„Protože je mezi dobrovolníky, kteří pomáhají uprchlíkům, stále nedostatek lékařů a zdravotníků, byla jsem coby studentka medicíny celkem dvakrát na chorvatských hranicích. Za finanční i symbolickou podporu univerzity jsem moc ráda. Umožní mi to znovu vyjet, jen co příští týden udělám státnice,“ svěřila se studentka Lékařské fakulty MU Petra Vinklerová.

Stipendijní komise schválila pro akademický rok 2015/16 další termíny pro sběry žádostí o stipendia. Nejbližší uzávěrka bude 5. ledna, další má následovat 29. února a pak 31. května.

Hlavní novinky