Přejít na hlavní obsah

Studenti navrhli nový park na Hádech. Představí se na výstavě

Ze architektonicko-krajinářské soutěže vzešel návrh, který by měl umožnit vznik zatím největšího parku v jihomoravské metropoli.

Takhle by mohla vypadat přeměna nevyužitých ploch o rozloze 21 hektarů, které dříve sloužily k ukládání popílku z provozu Tepláren Brno.

Proměna nevyužitých prostor bývalého odkaliště pod Hády v největší park v Brně. Takové bylo téma architektonicko-krajinářské soutěže pro studenty vysokých škol s názvem Park Hády. Se soutěžními i vítězným návrhem, vybraným odbornou porotou, se návštěvníci mohou seznámit od 3. do 25. srpna na stejnojmenné výstavě v brněnském Urban centru. Hlasováním pro nejzajímavější řešení vyberou návštěvníci návrh, který získá cenu veřejnosti.

Nápad revitalizace zanedbané plochy vznikl díky studentům, kteří v rámci projektu Den Země pod hlavičkou Studentského Brna čistili město od odpadků. Z následných schůzek zástupců spolku a brněnského primátora vzešel projekt větší.

Jeho cílem se stala přeměna nevyužitých ploch o rozloze 21 hektarů, které dříve sloužily k ukládání popílku z provozu Tepláren Brno, v parkové plochy sloužící pro volnočasové a sportovní aktivity i jako rekreační a oddychová zóna, určená k setkávání Brňanů.

Soutěže se účastnilo přes 60 studentů a finální podklady odevzdalo šest týmů složených z vysokoškoláků z různých univerzit.

Po získání souhlasu majitele pozemku – Tepláren Brno – vyhlásilo Studentské Brno spolu s firmou na začátku jara 2017 soutěž na návrh budoucí podoby parku. Soutěže se nakonec účastnilo přes 60 studentů a finální podklady odevzdalo šest týmů složených z vysokoškoláků z různých univerzit.

Vítězný návrh týmu ve složení Veronika Očadlíková, Nina Krajčířová, Peter Mezei, Sebastian Loder a Vojtěch Urban vybrala v polovině července odborná porota složená ze zástupců města a vyhlašovatele, architektů, urbanistů, akademiků, krajinářů a dalších odborníků.

„Najít využití pro lokalitu na Hádech jsme chtěli již dlouho. Projekty, s nimiž nás oslovily v minulosti různé subjekty, se ale nakonec ukázaly jako neproveditelné. Studenti však přišli s jasnou vizí, která vycházela z dané lokality,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Ze soutěže vzešly kvalitní studie, které se nám líbí,“ dodal Fajmon s tím, že Teplárny Brno jsou připraveny i nadále realizaci projektu aktivně podporovat.

Na realizaci se budou podílet sami studenti a obyvatelé dotčených městských částí, díky jejichž pomoci tak bude vznik parku komunitní záležitostí. Vedení města a Tepláren je připraveno podpořit projekt finančně.

„Je výborné, že se na tvorbě parku podílí vysokoškoláci,“ řekl Michal Hořínek, který je ambasadorem Studentského Brna. „Přináší do něj nový neotřelý pohled a získávají zkušenosti do svého života a budoucího zaměstnání. Jediné, co jsme po studentech chtěli, bylo to, aby respektovali podloží, které se nachází pod několikametrovou vrstvou zeminy, a neprováděli zde žádný její významný přesun. Zároveň jsme chtěli, aby dbali na zachování přírodního rázu.”

Případná realizace by měla probíhat pod dohledem odborníků z Mendelovy univerzity, kteří se zabývají tvorbou a ochranou krajiny. Park by neměl zasahovat do chráněných oblastí ani nedalekého lomu.

„Aktuálně je ve spolupráci s vítězným týmem zapotřebí dopracovat studii do fáze řádné projektové dokumentace k územnímu řízení a následně realizační projektové dokumentace. Na realizaci se budou podílet sami studenti a obyvatelé dotčených městských částí, díky jejichž pomoci tak bude vznik parku komunitní záležitostí. Vedení města a Tepláren je připraveno podpořit projekt finančně,“ řekl náměstek primátora Petr Hladík.

Hlavní novinky