Přejít na hlavní obsah

Brno ocenilo významné osobnosti. Mezi nimi i akademiky a absolventy Muni

Cenu převzali mimo jiné Petr Mrkývka z právnické fakulty a Jiří Vítovec z lékařské fakulty.

Petr Mrkývka (vlevo) z Právnické fakulty MU.

Umělci, sportovci i vědci včera z rukou prvního náměstka primátora Petra Hladíka převzali Ceny města Brna. Mezi nimi i dva akademici působící na Masarykově univerzitě a řada zdejších absolventů.

Ocenění získal Petr Mrkývka z Právnické fakulty MU, který významně přispívá k tomu, že se Brno stává důležitým centrem česko-polské spolupráce. Vedle Masarykovy univerzity působí jako hostující profesor na Gdaňské univerzitě a od roku 1998 vykonává i čestnou funkci honorárního konzula Polské republiky.

V letech 2000 až 2015 zastával i funkci proděkana Právnické fakulty MU. V roce 2009 stál u zrodu Katedry finančního práva a národního hospodářství, a přispěl tak k etablování tohoto oboru.

Jiří Vítovec (vlevo) z Lékařské fakulty MU.

Za přínos pro české lékařství získal Cenu města Brna profesor Jiří Vítovec, jehož profesní život je spjatý jednak s péči o pacienty se srdečním onemocněním ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, jednak s výukou na Masarykově univerzitě. V letech 1997 až 2003 vykonával funkci proděkana Lékařské fakulty MU. V roce 2003 se stal přednostou I. interní kardioangiologické kliniky, nyní je zástupcem přednosty. 

Laureátem Ceny města Brna za oblast společenských věd se stal Antonín Dufek, který je absolventem Filozofické fakulty MU a emeritním kurátorem fotografické sbírky Moravské galerie, jež se během jeho působení rozrostla z malé sbírky regionálního charakteru na druhou největší sbírku v České republice. Čítá více než 20 tisíc fotografií.

V oblasti publicistiky a žurnalistiky byla cena udělena Aleně Blažejovské, která je taktéž absolventkou Filozofické fakulty MU a působí dlouhodobě v Českém rozhlase. Své následovníky připravuje v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU.

Za mimořádný přínos městu Brnu obdržela ocenění Milada Váňová, která je absolventkou Právnické fakulty MU a jejíž pracovní život byl po dlouhá léta spjatý s Veletrhy Brno a veletrhy organizovala po celém světě. Nyní se věnuje charitativnímu projektu Můj pes a já – oba bez domova.

V oblasti technických věd město ocenilo profesora Ústavu fyzikálního inženýrství VUT a mezinárodního odborníka na pokročilou optiku Radima Chmelíka, které je absolventem Přírodovědecké fakulty MU. Své vědecké poznatky přenáší do praxe a spolupracuje s předními brněnskými high-tech firmami. Za svou práci získal například Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací.

Hlavní novinky