Přejít na hlavní obsah

Řekněte si o peníze na zlepšení výuky z Fondu rozvoje Muni

O projekty za 50 až 100 tisíc Kč můžou žádat studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci do konce října.

Máte nápad na vylepšení výuky v konkrétním předmětu nebo chcete, aby se rozvíjely pedagogické schopnosti akademických pracovníků, ale nevíte, kde na to sehnat peníze? Až do konce října můžete podávat žádosti o financování z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity, který právě tyto aktivity podporuje.

Fond rozděluje v interní soutěži 11,5 milionu korun a žádat o ně mohou akademici, studenti a nově i ostatní zaměstnanci univerzity.

Podpora je rozdělená do dvou tematických okruhů, první zahrnuje podporu pedagogické práce akademických pracovníků a inovaci studijní programů na úrovni předmětů či kurzů a druhý podporuje tvůrčí práci studentů zaměřenou na inovaci vzdělávací činnosti. Na studentské projekty míří z celkové sumy maximálně 2,3 milionu korun. Jednotlivé projekty pak mohou získat od 50 do 100 tisíc korun na rok 2019.

„Kromě toho, že se nově mohou do soutěže zapojit i další zaměstnanci univerzity, je možné v rámci prvního tematického okruhu překládat i projekty rozvíjející pedagogickou práci akademických pracovníků bez návaznosti na konkrétní studijní program či obor,“ uvedla Renata Danielová z odboru pro rozvoj, který má fond na starosti. Mohou to být aktivity posilující pedagogické kompetence nebo takové, které zahrnují více fakult.

Lepší šanci získat peníze na rozvoj programů či výuky mají i zahraniční pracovníci. Všechny potřebné dokumenty včetně pravidel a formulářů pro podávání projektů jsou nyní i v angličtině a na většině fakult je také k dispozici možnost podávat a schvalovat projekty elektronicky.

Hlavní novinky