Přejít na hlavní obsah

Nového rektora Masarykovy univerzity zvolí senát na apríla

V pondělí 1. dubna bude Akademický senát MU volit nového rektora. Mikuláš Bek už kandidovat nemůže.

Rektorské žezlo Masarykovy univerzity.

Volba kandidáta na nového rektora Masarykovy univerzity se uskuteční v pondělí 1. dubna v aule na Právnické fakultě MU. Termín volby schválil Akademický senát MU na svém zasedání 7. ledna. Předsedou pětičlenné komise pro volbu rektora se stal Ivan Foletti z Filozofické fakulty MU. 

Termín pro podávání přihlášek pro volbu kandidáta na rektora vyprší 25. února ve 12 hodin, jména přihlášených pak budou zveřejněna nejpozději 28. února. Veřejná debata s kandidáty se odehraje 20. března v Univerzitním kině Scala. Současný rektor Mikuláš Bek je ve funkci už druhé funkční období a znovu kandidovat nemůže.

Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním akademický senát univerzity, který má nyní celkem 50 členů, z toho 20 studentů. Pro zvolení kandidáta musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech senátorů a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů senátu. Zvolený kandidát bude prostřednictvím ministra školství navržen prezidentu republiky ke jmenování.

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou. Zřízena byla zákonem z 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita, a letos tak slaví 100 let založení.

V současnosti má devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami, na nichž se vzdělává kolem 32 tisíc studentů řádného studia. S více než 4000 zaměstnanci je Masarykova univerzita druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji. Hospodaří s ročním rozpočtem přes šest miliard korun a majetkem v hodnotě přes 16 miliard korun.

Hlavní novinky