Přejít na hlavní obsah

Business Research Forum nabídne propojování univerzity s praxí

Ve čtvrtek 25. dubna v institutu CEITEC ukáže všech devět fakult Masarykovy univerzity potenciálním partnerům možnosti spolupráce.

Připravovaný webový korektor pro češtinu, využívání virtuální reality ve výzkumu léčby psychiatrických poruch, ale také možnosti testování materiálů a technologií v extrémních podmínkách Antarktidy předvedou odborníci z Masarykovy univerzity na třetím Business Research Foru MUNI.

Atrium pavilonu zaplní veletržní ruch už třetího setkání, na němž budou fakulty a pracoviště univerzity prezentovat výsledky aplikované vědy a výzkumu a další možnosti spolupráce zástupcům firem a průmyslu a také veřejným institucím a neziskovému sektoru.

Myšlenka uspořádat přehlídku toho, co může univerzita nabídnout ke spolupráci aplikační sféře, vznikla v Centru pro transfer technologií MU v roce 2015, kdy se konalo první Business Research Forum. Od té doby se z akce stalo bienále.

Letos na něm přislíbily účast všechny fakulty. Nabídka možností spolupráce s MUNI tak bude kompletní: od vědy a výzkumu, přes využití laboratorních kapacit a expertízy zaměstnanců univerzity až po oblast HR, ediční činnost nebo možnosti partnerství. K akci vychází také obsáhlý katalog, který je nejkompletnější nabídkou spolupráce.

Součástí akce budou i dvě odborné diskuse. Jedna se zaměřením na problematiku Proof of Concept, tedy projekty, které pomáhají odpovědět na otázku, zda má vynález skutečně komerční potenciál. Druhá pak představí různé modely a oblasti spolupráce, které univerzita nabízí.

Business Research Forum se koná od 10 do 14 hodin a vstup na něj je zdarma. Zájemci se můžou registrovat na bit.ly/BRFMUNI2019, je ale možné přijít i bez registrace.

Akce je součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity. „Naším mottem je: Sto let univerzity, sto let objevů, které mění svět. Vyzýváme partnery zvenčí, aby se nebáli měnit svět společně s námi. Jejich spolupráce s Masarykovou univerzitou může začít právě tady,“ říká za organizátory Iveta Zieglová, PR manažerka Centra pro transfer technologií MU.

Hlavní novinky