Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita zacílí výzkumné aktivity na stárnoucí populaci

Do řešení otázek spojených s kvalitou života a zdravým stárnutím se zapojí zástupci vědních disciplín napříč všemi devíti fakultami MUNI.

Věnovat se výzkumu a hledání řešení aktuálních i potenciálních problémů souvisejících s proměnou věkové struktury společnosti v České republice, ale i celé Evropě je prioritou Masarykovy univerzity pod vedením rektora Martina Bareše, který byl včera slavnostně inaugurován. Univerzita tak reaguje na potřeby spojené s fenoménem Společnosti 4.0, takzvanou čtvrtou technickou revolucí a nepříznivé demografické trendy, které se promítají do téměř všech oblastí života a fungování společnosti. 

„Demografické trendy jasně ukazují, že populace stárne. Výzkumy zároveň říkají, že rostoucí počet seniorů chce i ve vyšším věku a při případných zdravotních omezeních zůstat aktivní v domácím prostředí a nemá zájem se přemisťovat do specializovaných zařízení,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Společnost tak podle něj nepotřebuje masivní výstavbu domovů pro seniory, ale chytrá řešení, která umožní zdravější život nejen seniorům, a také lepší využívání digitalizace a umělé inteligence při péči o potřebné v jejich přirozeném sociálním prostředí. Právě oblast informačních technologií ve službě pro stárnoucí populaci tak bude jedním z klíčových témat.

„Změny věkové struktury obyvatelstva a potřeb společnosti je nutné řešit komplexně v rámci multioborového výzkumu a jeho aplikací například v podobě elektronického zdravotnictví nebo telemonitoringu, tedy sledování ukazatelů zdravotního stavu na dálku. Důležité je také odstraňování rozdílů a bariér v přístupu a využívání moderních technologií,“ doplnila proděkanka Lékařské fakulty MU Andrea Pokorná.

„Česká společnost musí reagovat jak na sociálně-zdravotní výzvy, tak na problémy ekonomické, které přicházejí se stárnoucí populací například ve vztahu k důchodovému systému,“ přiblížil Bareš nutnost mezioborové spolupráce expertů z přírodovědných, ale i humanitních a sociálních věd. Odborníci z MUNI se proto budou zabývat například možnostmi využití informačních technologií pro medicínské účely a celkovou elektronizaci procesů ve zdravotnictví i jiných oblastech a zapojí se do tvorby veřejných politik v oblasti udržitelnosti financování zdravotních, sociálních a důchodových systémů.

Při řešení otázek zdravého stárnutí chce rektor více spolupracovat s konkrétními zdravotnickými zařízeními, s městem Brnem, Jihomoravským krajem i státními institucemi a centrálními orgány státní správy. Univerzita se má stát národním lídrem v inovacích v této oblasti a více se podílet na přípravě strategických materiálů.

Hlavní novinky