Přejít na hlavní obsah

Uvolňování opatření na MUNI: Od 11. května platí aktualizovaná pravidla

S rozvolňováním opatření na úrovni vlády přichází i postupné uvolňování opatření na Masarykově univerzitě.

Zákaz hromadné kontaktní výuky stále platí do 15. května, je však možné zkoušení nebo konzultace za přítomnosti maximálně 15 studentů. Pro vstup do budov MU je také stále nutné potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Od 18. května bude do konce září probíhat zkouškové období a dále platí doporučení Krizového štábu MU konat maximum zkoušek včetně těch státních distanční formou, pokud je to možné. Vysvětlení, proč tomu tak je, před časem podal rektor Martin Bareš ve svém komentáři: Jaká je prognóza dalšího vývoje na MUNI po 15. květnu.

Krizový štáb už nevydává žádná omezení pro tuzemské pracovní cesty, k provozu laboratoří, ani k omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, provozu budov či provozu kolejí a menz. Do zahraničí se ale stále doporučuje cestovat jen v nezbytných případech. Jiná případná omezení postupně najdete na webových stránkách svých fakult či jiných pracovišť. Nově jsou také povolené akademické obřady do 100 osob za splnění hygienických podmínek.

Po skončení nouzového stavu, tedy od 18. května, už nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka, která zpřístupňovala nejpoužívanější publikace z knihoven MUNI. Tam, kde jsou knihovny pro studenty ještě stále uzavřeny, bude připraveno obnovení jejich provozu minimálně v omezeném režimu už od 18. května. K 1. červnu pak bude plně obnoven provoz knihoven a také studoven. Počítačové studovny včetně CPS zatím zůstanou zavřené.

Podívejte se na mimořádné opatření rektora účinné od 11. května. Podrobnosti k jednotlivých tématům včetně podmínek za, který mohu přicestovat zahraniční studenti a zaměstnanci, si přečtěte v příslušných oddílech webu muni.cz/koronavirus v informacích pro studentypro zaměstnance.

Hlavní novinky