Přejít na hlavní obsah

Studenti Lékařské fakulty MU chtějí vybudovat památník za dárce těl

Spolek mediků LF MU ve spolupráci s fakultou vypsal sbírku, která má s budování pietního místa pomoci.

Pomník na Ústředním hřbitově v Brně, kde má pietní místo vzniknout.

Lékařská fakulta MU si již třetím rokem připomíná pietním setkáním všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie. Na návrh přednosty Anatomického ústavu fakulty Marka Joukala vznikla také myšlenka vybudování památníku dárcům těl na Ústředním hřbitově v Brně, které se ujali studenti sdružení ve Spolku mediků.

Pro mnohé pozůstalé je těžké vyrovnat se s tím, že nemohou svého zemřelého pochovat podle zaužívaných zvyklostí. Pomoci smířit se s touto skutečností by mohl právě tento památník s vsypovou hrobkou jako důstojné pietní místo, kam by mohli pozůstalí přijít uctít památku svých zemřelých. Vybudováním památníku tak chce celá studentská i akademická obec fakulty vyjádřit vděčnost všem dárcům těl pro anatomické pitvy.

Na vybudování památníku je potřeba několik set tisíc korun a peníze na ni se Spolek mediků snaží získat ve veřejné sbírce. Zapojit se do ní mohou studenti i zaměstnanci celé Masarykovy univerzity i široká veřejnost. Příspěvky mohou zasílat na transparentní účet 2901871435/2010.

"Maximálně vítám aktivitu studentů a obzvláště našeho Spolku mediků. Mimoškolní aktivita, která se přímo dotýká fakulty a její výuky, je úžasným dokladem sounáležitosti studentů a akademiků. Je fascinující, že studenti myslí nejen na svoje vlastní zájmy, ale oceňují dárce těl, díky nimž mohli absolvovat plnohodnotnou výuku anatomie, bez které se neobejde žádný lékař, zubař, či zdravotník. Věřím, že památník bude důstojným poděkováním všem těm, kteří pomohli při vzdělávání naši studentů a pro naše studenty to bude místo uvědomění si pokory vůči dárcům i pomíjivosti lidského bytí," uvádí děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Nová prezidentka Spolku mediků Klára Dolinová pak dodává: "Děkujeme. Za celý Spolek mediků, ale také za všechny studenty, pro něž byla anatomie vstupní branou k cestě stát se nejen dobrým lékařem, ale i pokorným člověkem. A s touto vší pokorou skládáme poctu všem dárcům, kteří již darovali nebo darují to nejcennější: svá těla, abychom se my, studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, mohli v budoucnu stát kvalitními lékaři, sestrami, fyzioterapeuty či zubaři..."

Ročně absolvuje výuku anatomie kolem 1000 studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. "I přes to, že jsou k dispozici moderní výukové technologie částečně nahrazující výuku na kadaverózním materiálu, je stále praktická výuka na tělech zemřelých naprosto základní a nepostradatelnou metodou výuky budoucích zdravotníků. Z tohoto důvodu si nesmírně vážíme našich dárců, bez jejichž nezištného daru by výuka anatomie nebyla možná," připomíná nenahraditelnost pitev Marek Joukal, přednosta Anatomického ústavu. Ten o tom, proč se lékařské fakulty bez darovaných těl neobejdou, mluví v 11. dílu podcastu Lékařské fakulty MU Stetoskop.

Hlavní novinky