Přejít na hlavní obsah

Přijímačky 2021: Nepovinná část maturity nehraje roli

Pro Masarykovu univerzitu je stěžejní doklad o maturitní zkoušce, nikoliv konkrétní podoba zkoušky.

V souvislosti s nedávným rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně podmínek maturitní zkoušky informuje Masarykova univerzita (MU) své uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky nebude mít vliv pro přijetí ke studiu.

Masarykova univerzita nebude posuzovat, zda uchazeči absolvovali nepovinnou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) či nikoliv, ani to, zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. Pro účely zápisu ke studiu na MU bude rozhodující prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky.

V souladu se zákonem o vysokých školách umožní MU doložení dokladu o vykonání maturitní zkoušky v odloženém termínu až o 90 dnů ode dne zápisu do studia; tento postup reflektuje celostátní posun termínů maturit.

Masarykova univerzita v předstihu informovala o tom, že se letošní přijímací řízení uskuteční v online podobě, a to v sobotu 24. dubna 2021. Na většině fakult půjde o test studijních předpokladů. Bližší informace o typu přijímacího řízení naleznete přímo na vybraných fakultách.

MU připravila pro uchazeče o studium technickou zkoušku, kde si budou moci uchazeči vyzkoušet funkčnost svého technického připojení, prostředí schůzky v MS Teams a cvičné zvládnutí online testu. Technická zkouška se bude konat 10. dubna.

Přesné časy a další potřebné termíny a instrukce naleznou uchazeči ve své e-přihlášce.

Důležité upozornění:

Kromě dubnových termínů pro zkušební a ostrý test je potřeba si zapamatovat ještě jedno datum – 25. března. Do tohoto dne totiž musí uchazeči do e-přihlášky naskenovat osobní doklad.

S dalšími dotazy k přijímacímu řízení se pak mohou obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavní novinky