Přejít na hlavní obsah

Vetchý: chci vést fakultu plně integrovanou do Masarykovy univerzity

Rektor Martin Bareš dnes předal jmenovací dekret novému děkanovi Farmaceutické fakulty MU Davidovi Vetchému.

Děkan David Vetchý převzal pověření od rektora Martina Bareše.

Fakultu soběstačnou, sebevědomou a plně integrovanou do Masarykovy univerzity chce vést děkan Vetchý, který pověření k vedení fakulty převzal z rukou rektora Bareše 29. března. „Cením si, že se volby děkana zúčastnilo více kandidátů, je to výraz demokratické volby a pevně věřím, že se novému vedení bude dařit ještě více propojovat fakultu v rámci Masarykovy univerzity,“ uvedl při předávání dekretu rektor Martin Bareš.

Nový děkan potvrdil, že vize Masarykovy univerzity sdílí a chce se soustředit na spolupráci zejména s týmy z Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU a institutu CEITEC. „I dnes, těsně po předání dekretu, jsme s panem rektorem diskutovali vize fakulty, nastínili jsme si první společné kroky a hovořili jsme o tom, jaká je tendence ve společnosti co se týká změn a jak by na ně měla farmaceutické fakulta reagovat,“ informoval Vetchý.

Má již také vybraný tým nejbližších spolupracovníků. „Tým proděkanů jsem sestavil po velmi pečlivé úvaze. Každý je z jiného ústavu farmaceutické fakulty, od čehož si slibuji komplexní pohled na řešení záležitostí fakulty. Chci, aby na fakultě byli spokojení a motivovaní studenti i akademičtí pracovníci, což nejde bez nastolení otevřenosti a důvěry,“ dodal nový děkan.

Vetchého vybral za nového děkana Akademický senát Farmaceutické fakulty MU 16. března. O tento post se ucházela také Radka Opatřilová, která byla dosud pověřena vedením fakulty, a stávající proděkanka pro výzkum a doktorské studium Petra Bořilová Linhartová.

Funkce děkana se Vetchý ujme 1. dubna 2021. Ve funkci vystřídá přednostku Ústavu chemických léčiv Opatřilovou, která v roli děkanky řídila v loňském roce připojení farmacie k Masarykově univerzitě.

Hlavní novinky