Přejít na hlavní obsah

Kandidátky na děkanku filozofické fakulty se potkaly v debatě

Svoje programy a týmy představily ve veřejné debatě kandidátky na děkanku Filozofické fakulty MU Markéta Kulhánková a Irena Radová z Ústavu klasických studií. Volba děkanky se uskuteční 10. ledna.

Kandidátky na děkanku Filozofické fakulty MU.

„Mám silný tým a jasnou vizi fakulty do budoucna,“ představila jako první svůj program VIZE22 Markéta Kulhánková, pro kterou je stěžejní studijní oblast. Podle ní by se měla tato agenda rozdělit mezi proděkanku pro bakalářské studium a proděkana pro učitelské studium. Debaty akademické obce, která se odehrávala hybridní formou a moderoval ji zástupce vedoucího Ústavu slavistiky Václav Štěpánek, se účastnil také rektor MU Martin Bareš.

Pedagožka, která vyučuje především byzantskou a novořeckou literaturu, klade důraz i na kvalitní výzkum, kde chce podporovat projekty a vytvářet výzkumné skupiny. „Byli bychom rádi, aby se více podporovalo tvůrčí volno,“ uvedla Kulhánková a zmínila i plány na společný výzkum a publikování jeho výsledků doktorandy a školiteli.

V oblasti smysluplné internacionalizace filozofické fakulty poukázala na to, že aspoň jeden předmět či studijní program v bakalářském a navazujícím magisterském studiu by se měl vyučovat v angličtině. V personální oblasti pak prosazuje kariérní řád a chce nastavit systém finančních bonusů.

„Dá se také očekávat stagnace financování ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, porostou ceny energií a očekává se zvýšení mzdových nákladů o 10 až 20 procent. S tím se budeme muset vypořádat,“ sdělila přítomným pedagogům a studentům Markéta Kulhánková s tím, že peníze na chod fakulty by se kromě obvyklých zdrojů daly získat i z Národního plánu obnovy.

Důležitá je podle ní i otevřenost fakulty vůči veřejnosti a uchazečům o studium. „Chceme propojovat fakultu se středními školami. Nemůžeme však oslovovat středoškoláky v maturitních ročnících, ale i mladší studenty. Chceme podporovat studentské spolky, které často pořádají atraktivní společenské akce,“ doplnila Kulhánková.

Z debaty kandidátek na děkanku Filozofické fakulty MU.

Její soupeřka ze stejného ústavu Irena Radová představila svůj program Moderní fakulta otevřená dialogu. Jako bývalá proděkanka pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů klade důraz na to, aby se o studium na fakultě zajímali motivovaní a dobře informovaní uchazeči, pro něhož je studium na Filozofické fakultě MU volbou rozumu i srdce.

„V oblasti studijních záležitostí je cílem dobře informovaný student a vnímání kvalitní výuky a vzdělávání jako společného cíle akademiků, studentů i pracovníků podpůrných pracovišť,“ uvedla vedoucí Ústavu klasických studií filozofické fakulty s tím, že dalším cílem je komplexní systém poradenství a podpory při přípravě a realizaci grantů.

Podle Radové by měla být hlavním poradním orgánem děkanky, která v čele fakulty nahradí nynějšího děkana Milana Pola, ve věcech vědy vědecká rada. Ta se má zároveň stát viditelnou součástí fakultního života.

„Chceme vytvořit svobodný a otevřený prostor, poskytující stabilní zázemí a tvůrčí impulsy. Cílem mého týmu je i rozšíření a zkvalitnění badatelské činnosti,“ prohlásila Irena Radová a stejně jako Kulhánková zdůraznila podporu jazykové vybavenosti studentů, které budou učit výkonní, spokojení a neustále se rozvíjející pedagogové.

Hlavní novinky