Přejít na hlavní obsah

MU se podílí na přijímacím řízení pro ukrajinské vysoké školy

Na Masarykově univerzitě probíhá příjímací řízení pro uchazeče o studium na ukrajinských vysokých školách.

Přijímací řízení pro ukrajinské studenty probíhá také na MU.

Kvůli pokračující vojenské agresi Ruské federace je totiž potřeba zprostředkovat ukrajinské standardní centralizované rozřazovací testy i těm uchazečům, kteří nyní pobývají mimo Ukrajinu. O studijní budoucnosti mladých Ukrajinců se tak rozhoduje v těchto dnech i v Brně. 

V České republice je v současné době zhruba 2 000 Ukrajinců, kteří kvůli vpádu ruských vojsk opustili svou zemi, ale v budoucnu chtějí studovat vysokou školu na Ukrajině. Masarykova univerzita má z minulého roku bohaté zkušenosti s organizací vlastních online přijímacích testů (Testu studijních předpokladů) pro své uchazeče, a tak se rozhodla vyslyšet prosbu ukrajinského ministerstva školství a poskytnout své prostory a zázemí zájemcům o vstup do tamních bakalářských studijních programů.

„Od prvního dne ruského válečného tažení namířeného proti ukrajinské společnosti a suverenitě deklarujeme, že hodláme pomáhat lidem postiženým válkou, jak to jen bude možné. Takže když se objevila po vzájemné komunikaci mezi ukrajinským a českým ministerstvem školství možnost pomoci, a to pouhým poskytnutím učeben, jejich vybavením a personálem z řad našich pracovníků, neváhali jsme ani vteřinu. Považujeme to za naši morální povinnost,“ říká prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Masarykova univerzita přivítá na své půdě tři čtvrtiny z celkového počtu ukrajinských zájemců o studium, kteří se nachází (nebo budou skládat zkoušky) v České republice.  Pro 1 500 uchazečů o bakalářské studium na Ukrajině jsou vyčleněny čtyři velkokapacitní učebny na třech fakultách. Zkouška z tzv. NMT testu (National Multi-Subject Test) se koná každý den ve dvou blocích, vždy dopoledne a odpoledne, a zájemci prokazují v online formě své znalosti ze tří předmětů – z matematiky, ukrajinštiny a historie Ukrajiny. Každý okruh se skládá vždy z dvaceti otázek a na jejich vypracování mají uchazeči celkem 120 minut.

Náplň okruhů a vyhodnocování testů je plně v gesci ukrajinského ministerstva školství, dodává docent Petr Květon ze Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity: „My jsme poskytli v rámci výpomoci prostory, vybavení a také personál, přičemž jde zhruba o patnáct pracovníků a studentů Masarykovy univerzity. Uchazeči mluví takřka výhradně ukrajinsky, takže v každé učebně musí být dva instruktoři hovořící ukrajinsky. Tito lidé se vesměs rekrutují z našich ukrajinských kolegů, kteří k nám dorazili na jaře po vypuknutí války na Ukrajině a začali na Masarykově univerzitě pracovat či studovat.“

Přijímací řízení na ukrajinské vysoké školy v podobě NMT testu probíhá v tomto týdnu synchronizovaně, tedy i v jednotném čase, ve 23 zemích Evropy. Kromě České republiky také v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Velké Británii, Dánsku, Estonsku, Irsku, Španělsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Nizozemí, Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, Francii, Chorvatsku či Švédsku.

Hlavní novinky