Přejít na hlavní obsah

V přijímačkách na MU budou cizí jazyky

Uchazeči budou muset ukázat schopnost reagovat na anglicky, německy, španělsky, nebo francouzsky položenou otázku.

Otázky v cizím jazyce budou nově součástí Testu studijních předpokladů, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult Masarykovy univerzity. Univerzita si tak chce ověřit, že budoucí studenti zvládnou reagovat i na dotazy položené v jiném jazyce než v češtině.

„Míra internacionalizace Masarykovy univerzity neustále roste, přibývá zahraničních lektorů, zvýšil se podíl zahraničních studentů i předmětů vyučovaných v cizím jazyce. Každý náš student musí během studia zvládnout práci s cizojazyčnou literaturou,“ zdůvodnil krok rektor Mikuláš Bek.

Dle statistik už každý pátý student univerzity pochází ze zahraničí, z celkového počtu asi 38 tisíc je to přibližně 7100 lidí, přičemž 5800 je ze Slovenska.

Nový krok souvisí se snahou univerzity vybírat si z uchazečů ty nejkvalitnější. „Nechceme masově oslovovat všechny absolventy středních škol, protože naším cílem není získat co největší počet přihlášek, ale šikovné uchazeče, kteří vědí, co a proč budou studovat,“ řekla prorektorka pro vzdělávací činnost Ivana Černá.

Šest otázek v cizím jazyce bude součástí subtestu zaměřeného na kritické myšlení, který má celkem 15 položek, z nichž zbývajících devět bude v češtině. Uchazeči si budou moci vybrat z variant v anglickém, německém, španělském a francouzském jazyce už při podávání elektronické přihlášky ke studiu.

„Naším cílem není testovat úroveň znalosti cizího jazyka, ale ověřit si, že uchazeč je schopen na otázky v cizím jazyce reagovat. Zároveň chceme upozornit, že bez znalosti cizího jazyka se studenti na Masarykově univerzitě stejně neobjedou,“ upřesnila Černá.

Celý Test studijních předpokladů obsahuje 60 položek ověřujících vedle kritického i verbální, numerické a analytické myšlení, dále prostorovou představivost a kulturní přehled. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná.

Test píšou uchazeči o studium 100 minut a týká se sedmi z devíti fakult. Odlišný způsob výběru uchazečů používá lékařská fakulta, kde uchazeči absolvují oborové testy z biologie, chemie a fyziky. Na fakultě sociálních studií je podmínkou pro přijetí úspěšné absolvování Národních srovnávacích zkoušek, které zabezpečuje společnost Scio.

Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů pro akademický rok 2015/2016 přijímá univerzita do konce února 2015 elektronicky v Informačním systému MU.

Hlavní novinky