Přejít na hlavní obsah

Profesor Zubov je v Brně, jeho první kroky vedly na MU

Ruskému historikovi Andreji Borisoviči Zubovovi, který opustil před více než 14 dny Rusko, se podařilo přicestovat do Brna. Na půdě Masarykovy univerzity se sešel s jejím rektorem Martinem Barešem.

Andrej Borisovič Zubov

Andrej Borisovič Zubov, který je uznávaným expertem na dějiny evropské filozofie a ruskou srovnávací historii a také kritikem Putinova režimu, se na konci září rozhodl z politických a osobních důvodů opustit na čas Rusko. Přednášet bude na Masarykově univerzitě.

„Pro naši univerzitu je velkou ctí přivítat osobnost profesora Zubova. Včera jsem s panem profesorem Zubovem hovořil a jeho přehled, nejen historický, ale třeba i politický, podpořený velkou osobní odvahou popisovat věci pravdivě, je inspirující. Sám bych rád navštívil některou z jeho plánovaných přednášek,“ přiblížil setkání se Zubovem rektor Martin Bareš.

Rektor Martin Bareš přivítal profesora Zubova na Masarykově univerzitě.

Společně s ním se s tímto významným historikem sešli ještě Břetislav Dančák, prorektor pro internacionalizaci, Jiří Hanuš, prorektor pro personální a akademické záležitosti MU a děkanka Filozofické fakulty MU Irena Radová.

Setkání s profesorem Zubovem v pracovně rektora MU Martina Bareše

Nabídku přednášet na MU dostal Zubov už v roce 2014, kdy v deníku Vedomosti uveřejnil kritický článek, v němž odsoudil obsazování Krymu Ruskem. Tehdy ji odmítl, protože věřil, že bude moci svou profesi v Rusku vykonávat dál. „Bohužel okolnosti se vyvinuly jinak, a tak si velmi cením toho, že mě Masarykova univerzita oslovila znovu. Je to pro mě opravdový dárek, že budu moci znovu přednášet, protože se tak mohu vrátit zpátky k mým univerzitním aktivitám, tedy k činnostem, které jsem musel přestat před osmi lety vykonávat,“ popsal při návštěvě MU Zubov.

Jeho cesta do Brna byla velmi dlouhá a vyčerpávající, k odjezdu s rodinou se navíc rozhodl těsně před tím, než Finsko zavřelo pro nově příchozí ruské osoby hranice. „Z Moskvy se nám autem podařilo přijet do Finska opravdu na poslední chvíli, jen čtyři hodiny před tím, než se skutečně hranice uzavřely. Z Finska jsme se přesunuli trajektem do Estonska a následně autem přes Rigu, Vilnius a Varšavu až do Brna. Trvalo nám to téměř dva týdny,“ dodal profesor Zubov.

Ruského historika přivítala také děkanka Filozofické fakulty MU, kde bude Zubov přednášet.

Žádný dlouhý odpočinek po náročné cestě ale neplánuje, už dnes totiž na Filozofické fakultě MU zahájí svůj šestitýdenní přednáškový cyklus zaměřený na ruskou historii 20. století. „Věnovat se v němu budu důvodům ruských katastrof ve 20. století, které začaly v roce 1917 a pokračují až do teď. Rád bych tímto nastínil, jak se dá podobným událostem předcházet v budoucnu. Přednášet zatím budu vždy jednou týdně,“ uvedl Zubov.

Studenti se na přednáškový cyklus profesora Zubova s názvem Reasons for the Russian Catastrofy of the XXth Century and possibilities to overcome it mohou zaregistrovat prostřednictvím IS MUNI.

MUNI POMÁHÁ UKRAJINĚ. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze prostřednictvím pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky