Přejít na hlavní obsah

MU letos hospodaří s nejvyšším rozpočtem v historii

Akademický senát Masarykovy univerzity na svém zasedání 15. května jednomyslně schválil rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2023 ve výši 10 miliard korun. Jedná se o nejvyšší rozpočet v historii MU, který je o 490 milionů vyšší než v roce 2022.

Výsledek hospodaření MU za loňský rok byl kladný ve výši 90,2 milionu korun. Rozpočet stejně jako rozdělení hospodářského výsledku odsouhlasili všichni přítomní členové akademického senátu

„I přes vyšší výdaje na energie, mzdy, materiál i služby se univerzitě daří držet prorůstový rozpočet,“ uvedl rektor MU Martin Bareš. „Neinvestiční rozpočet je sestaven na základě předpokládané struktury výnosů v roce 2023, kam spadají i plánované projekty z oblasti vědy a výzkumu, zejména velké mezinárodní projekty lékařské a přírodovědecké fakulty,“ doplnil rektor Martin Bareš. Plánované náklady neinvestiční části rozpočtu MU činí 8,79 miliardy a hospodářský výsledek je očekáván ve výši přibližně 57 milionů korun.

U investičního rozpočtu ve výši 1,2 miliardy korun se pak nejvyšší nárůst investic týká výzkumných projektů Národního plánu obnovy EXCELES a také investic hrazených z vlastních zdrojů univerzity, kam spadá koupě budovy Biology Park Brno, která podpoří další rozvoj Univerzitního kampusu Bohunice a výzkumných infrastruktur. Klíčovou investicí je také zahájení výstavby BioPharma Hub, což je unikátní propojení nových prostor pro farmaceutickou fakultu se stávajícími fakultami a Fakultní nemocnicí Brno.

„Koupě nemovitosti Biology Park Brno napomůže k naplnění celkového strategického rámce rozvoje Univerzitního kampusu Bohunice jakožto unikátního centra vzdělávání, výzkumu a vývoje v oblasti zejména lékařských a přírodních věd umožňujících intenzivní interdisciplinární spolupráci akademické, aplikační i veřejné sféry. Záměr zakoupení budovy je zároveň v souladu se Strategickým záměrem MU na léta 2021 – 2028, v němž je rozvoj kampusu definován jako jeden z nástrojů k dosažení cílů této strategie,“ vysvětlil rektor Martin Bareš.

Současně s rozpočtem akademický senát schválil návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 90,2 milionů korun do čtyř fondů, konkrétně do Fondu reprodukce investičního majetku, Fondu provozních prostředků, Rezervního fondu a Fondu odměn. V roce 2021 činil hospodářský výsledek 86,8 milionů korun.

„Oceňuji zodpovědnost, se kterou senátorky a senátoři přistupovali jak k projednávání rozpočtových pravidel na zasedání v prosinci minulého roku, tak ke schvalování samotného rozpisu rozpočtu dnes. Považuji za důležité, že se uvnitř naší instituce dokážeme na takto podstatných záležitostech akademické autonomie domluvit kultivovaně a s potřebnou vizí,“ vyhodnotil výsledky pondělního zasedání předseda Akademického senátu MU Josef Menšík

Aktuálně schválený rozpočet MU, jak v investiční, tak neinvestiční části je koncipován jako neztrátový. „Masarykova univerzita se dlouhodobě zaměřuje na udržitelné financování a rozvoj, proto mám radost z hospodaření fakult i univerzity,“ uzavřela kvestorka MU Marta Valešová. Zároveň doplnila, že v roce 2023 neplánuje MU ztrátové hospodaření u žádné z fakult ani pracovišť univerzity.

Hlavní novinky