Přejít na hlavní obsah

Prezident Petr Pavel jmenoval nové profesorky a profesory, osm z nich je z MU

Jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům dnes ve Velké aule pražského Karolina osobně předal prezident Petr Pavel. Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jich jmenoval celkem 93, z toho dvě profesorky a šest profesorů na základě návrhu Vědecké rady MU.  

Prezident Petr Pavel dnes ve Ve Velké aule pražského Karolina osobně předal jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům.

„Udělení profesorského titulu je oceněním schopností těch, kteří se na cestě vědy a vysokoškolského vzdělání dostali nejdál. Věřím, že každý z vás bude příspěvkem k tomu, aby byly české vysoké školy místem příležitostí, kde mohou mladí a talentovaní lidé rozvíjet své schopnosti,“ citovalo prezidenta Petra Pavla na svých webových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se na ní vyučuje obor jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást disponovala platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem. Z nových profesorek a profesorů, kteří úspěšně prošli řízením ke jmenování na půdě Masarykovy univerzity, působí pětice přímo na MU. Další tři nové profesory MU jmenoval prezident na základě návrhu Vědecké rady Univerzity Karlovy. Masarykova univerzita má tak osm nových profesorů.  

Nově jmenované profesorky a profesoři na základě návrhu Vědecké rady MU:

prof. MUDr. Petr KALA, Ph.D.

pro obor: Vnitřní lékařství

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Interní kardiologická klinika

prof. MUDr. Petr KALA, Ph.D.

prof. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D.

pro obor: Právo Evropské unie

působí: Masarykova univerzita, Právnická univerzita, Katedra mezinárodního a evropského práva

prof. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D.

prof. MUDr. Břetislav LIPOVÝ, Ph.D.

pro obor: Chirurgie

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika popálenin a plastické chirurgie

prof. MUDr. Břetislav LIPOVÝ, Ph.D.

prof. PhDr. Karel PANČOCHA, Ph.D.

pro obor: Speciální pedagogika

působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

prof. PhDr. Karel PANČOCHA, Ph.D.

prof. Mgr. Tomáš ŘIHÁČEK, Ph.D.

pro obor: Obecná psychologie

působí: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie

prof. Mgr. Tomáš ŘIHÁČEK, Ph.D.

prof. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D.

pro obor: Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)

působí: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

prof. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D.

prof. PhDr. Mgr. Lenka KRÁMSKÁ, Ph.D.

pro obor: Psychologie

působí: Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické psychologie

prof. PhDr. Mgr. Lenka KRÁMSKÁ, Ph.D.

prof. RNDr. Stanislav ŽIVNÝ, M.Sc., D.Phil.

pro obor: Informatika

působí: University of Oxford, Computer Science

Nově jmenovaní profesoři MU na základě návrhu Vědecké rady UK:

prof. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.

pro obor: Český jazyk

působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka

prof. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel ŠTOURAČ, Ph.D.

pro obor: Neurologie

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Neurologická klinika; Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Pavel ŠTOURAČ, Ph.D.

prof. RNDr. Robert VÁCHA, Ph.D.

pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

působí: Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

prof. RNDr. Robert VÁCHA, Ph.D.

Hlavní novinky