Přejít na hlavní obsah

Studenti Zdravotnického záchranářství obstáli v pomyslném křtu ohněm

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko ocenil studenty, kteří v létě pomáhali při tragické nehodě autobusů na dálnici D2 u Brna.

Studenti Zdravotnického záchranářství Bibiána Purgatová, Michael Cmajdálka, Tomáš Sobotík, Šimon Škrabiš a Teodor Teplica při předávání ocenění.

Když 17. července 2023 došlo na dálnici D2 pět kilometrů před Brnem ke srážce dvou autobusů, zasahovali na místě záchranáři z Jihomoravského a Olomouckého kraje i z kraje Vysočina. Tragickou nehodu nepřežil řidič jednoho z autobusů, dalších 76 cestujících bylo zraněno. Pomoc jim poskytovali i studenti Zdravotnického záchranářství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dnes za to převzali oficiální poděkování z rukou děkana Martina Repka, navíc takříkajíc „před nastoupenou jednotkou“ vedení fakulty.

Rozsah toho, co studenti Zdravotnického záchranářství při praxích vykonávají, se liší v závislosti na tom, v kolikátém ročníku se nacházejí i na jejich individuálním přístupu k získávání zkušeností. Zpravidla mají příležitost pacienta vyšetřit, ošetřit, změřit vitální funkce či odebrat anamnézu. Situace z poloviny července však byla výjimečná, spadající do kategorie tzv. vyššího stupně naléhavosti.

„V takovém případě se snažím už předem domluvit, co bude následovat, a že jde o vzájemnou spolupráci,“ přibližuje konkrétní zapojení Jakub Pavlíček ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. „V případě nehody na dálnici D2 jsem se domluvil s naším stážujícím studentem, že budeme po celou dobu spolu, budeme dbát na své zdraví a bezpečí a po vystoupení z vozu se budeme řídit pokyny vedoucího zdravotnické složky, vedoucího lékaře a vedoucího odsunu. Kolega, který v ten den řídil, se staral o vozidlo a správné zaparkování a přidal se k nám následně.“

„Ruce navíc“ při nehodě poskytlo celkem pět studentů - Michael Cmajdálka, Bibiána Purgatová, Tomáš Sobotík, Šimon Škrabiš a Teodor Teplica, přičemž každý měl při zásahu jinou roli. „Posádka mě zapojila od začátku až do konce s plnou důvěrou k tomu, že jsem stážistka, a brala mě za sobě rovnou,“ říká ke své osobní participaci Bibiána, která při nehodě působila v týmu třídícím pacienty.

Zkušenost, jakkoliv se odehrávající na pozadí tragické události, oceňují jak studenti, tak samotní záchranáři. „Profesionálové ze zdravotnické záchranné služby dokonce vyjádřili zájem, aby se z našich absolventů v budoucnu stali jejich kolegové. To nás všechny naplňuje obrovským pocitem dobře odvedené práce a zadostiučinění. Pro studenty to byl pomyslný křest ohněm a obstáli. Jsem hrdá rovněž na své kolegy, kteří je vzdělávají,“ potvrzuje proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie, profesorka Andrea Pokorná, k níž se dostala pochvalná zpětná vazba.

Podle děkana, profesora Martina Repka, pozitivní zpětná vazba vypovídá o schopnostech studentů naslouchat, týmově spolupracovat, adaptovat se na kritické situace a zejména aplikovat v praxi při studiu nabyté znalosti a dovednosti. „Je mi ctí, že jste studenty právě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, připraveni se nejen učit, ale také se aktivně angažovat a nebát se pomáhat ve chvílích, kdy je to nejpotřebnější. Nepochybuji, že z vás budou kvalitní zdravotničtí záchranáři,“ sdělil studentům při předávání ocenění Martin Repko

Hlavní novinky