Přejít na hlavní obsah

Prorektorka Monika Jandová promítne do své práce zkušenosti od kolegů ze zahraničí

Pozici prorektorky pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost zastává od letošního akademického roku Monika Jandová, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde od roku 2020 působila jako proděkanka pro internacionalizaci.

Prorektorka Monika Jandová

Současně také Monika Jandová stále funguje jako odborná asistentka na Katedře ekonomie ECON MUNI. Odborně se věnuje ekonomii dopravy, zejména se zaměřením na otázky nastavení konkurence a jejích dopadů v segmentu železniční dopravy. Jako manažerka mezinárodních aktivit v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku komunikuje se zahraničními partnery, připravuje zahraniční výzkumné spolupráce a asistuje při přípravě mezinárodních akcí, projektů a grantů. Jak hodlá zúročit své dosavadní zkušenosti v prorektorské pozici, nastínila v následujícím rozhovoru.

Součástí vaší prorektorské agendy je – v historii MUNI poprvé – udržitelnost. Vzhledem k tomu, že vaším původním působištěm je Katedra ekonomie, jak se díváte na udržitelnost z ekonomického hlediska a jaké ekonomické aspekty do ní hodláte promítnout? 

Z ekonomického hlediska je udržitelnost spojena s efektivním využíváním zdrojů, snižováním negativních dopadů na životní prostředí a sociální spravedlností. Sledování principů udržitelnosti na univerzitě by se mělo propisovat jak do jejího provozu, tak hlavních jejích činností, tedy do vzdělávání, výzkumu i společenské role. To by se pak z čistě finančního pohledu mělo pozitivně projevit také v podobě úspor nákladů na univerzitě.

Jako proděkanka pro internacionalizaci jste byla hodně v kontaktu i se zahraničními kolegy – myslíte, že je důležité, aby univerzita získávala odborníky ze zahraničí i mimo oblast výzkumu? 

Určitě, to je naprosto bez debat! Zahraniční odborníci, kteří již nyní na MUNI přicházejí, se zapojují také do pedagogické činnosti a přinášejí kromě svých znalostí také nové zkušenosti, pohledy a perspektivy, které mohou být přínosem pro celou naši univerzitu. Současně nám to může pomoci ke zvýšení mezinárodní viditelnosti a prestiže univerzity, což následně přiláká více studentů, zaměstnanců i partnerů z celého světa, a zároveň se promítne do ještě lepšího mezinárodního hodnocení naší univerzity.

V čem vám jsou především praktické zkušenosti zahraničních kolegů motivací a inspirací, pokud jde o personální politiku?

Během svého působení na pozici proděkanky pro internacionalizaci jsem měla příležitost potkat se s mnoha akademiky z různých zemí a kulturních prostředí. Inspirativní byly zejména diskuze s kolegy ze špičkových západoevropských univerzit ohledně přístupu jejich univerzit k práci s lidmi – včetně například systémového nastavení kariérní drah apod. Jak už jsem zmínila, jde hlavně o příklady dobré praxe. Tyto zkušenosti mi pomáhají formulovat a realizovat personální politiku a celoživotní vzdělávání na univerzitě tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy a trendy a aby podporovaly kvalitu, rozvoj a spokojenost zaměstnanců. To současně učiní naši univerzitu atraktivnější v očích zahraničních akademiků, kteří o působení na MUNI uvažují.

Máte nějakou vizi, jak studenty co nejlépe motivovat, aby s univerzitou neztráceli kontakt a měli zájem se dále vzdělávat, a jak oblast celoživotního vzdělávání co nejlépe propagovat?

Vše začíná a končí u kvality studia. Studenti by měli mít pocit, že se na univerzitě cítí dobře a že jim univerzita něco dala. Toho lze dosáhnout především poskytováním kvalitního vzdělávání, ale také případnou cílenou podporou studentů v jejich rozvoji a vytvářením přátelského a otevřeného prostředí. Pro samotné celoživotní vzdělávání pak je důležitá spolupráce s partnery z veřejného i soukromého sektoru na rozvoji nových programů celoživotního vzdělávání.

Co vás samotnou přimělo na univerzitě po studiích setrvat?

Už během doktorského studia jsem byla zapojena do výzkumných aktivit, které byly na fakultě realizovány. V rámci toho jsem se postupně dostala k dopravní ekonomii, u které jsem již zůstala.

Pokud jde o ekonomii dopravy, zejména té železniční – je to náhoda, nebo máte ráda vlaky? Jsou vaším koníčkem – a jak se vám kromě ekonomie promítají do života? 

Ano, mám ráda vlaky. Ráda jimi cestuji na své služební cesty i za odpočinkem. Vlak pro mě rozhodně představuje větší komfort cestování, zejména na delších cestách. 

Hlavní novinky