Přejít na hlavní obsah


IvanHoloubek
Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity

Jaký je váš postoj k zavedení školného na veřejných vysokých školách?
Kladný, ale pouze tehdy, že bude racionálně připraven, bude stanovena horní hranice a jasná pravidla. Tedy systém půjček zajišťující dostupnost vysokoškolského studia. Školství obecně trpí překotným vývojem nepromyšlených koncepcí a otázka školného je citlivá, ale řešitelná. Školné musí být účelný nástroj, přispívající k provozu vysokých škol, který ale mimo jiné podle mého názoru zvýší zodpovědný přístup studentů k vlastnímu vzdělávání, nebude brzdou pro sociálně slabší a nebude trvalým předmětem politických her.

ZPĚT

Hlavní novinky