Přejít na hlavní obsah

Ústav výpočetní techniky čekají změny. Jaké jsou důvody?

Vedení MU chce jasně oddělit část ÚVT, která bude mít na starosti IT servis a část výzkumnou.

Všem zaměstnancům ÚVT jsem sdělil, že naším zájmem je výrazně posílit ty vnitřní struktury univerzity, které se starají o informační technologie, říká kvestor Vitula. Foto: David Povolný.

Koncem minulého týdne byl odvolán ředitel Ústavu výpočetní techniky MU (ÚVT) Václav Račanský a další lidé z jeho vedení. Důvodem je podle vedení univerzity změna koncepce celého ústavu. Kvestor MU Jan Vitula tvrdí, že hlavním záměrem chystaných změn je jasné oddělení servisní části činnosti ÚVT od výzkumných aktivit.

Vedení univerzity rozhodlo pro restrukturalizaci Ústavu výpočetní techniky? Co vás k tomu vedlo?
Důvodem změn je snaha o restrukturalizaci ústavu, jehož náplň činnosti se vlivem historických souvislostí a také v důsledku rozvoje informačních technologií výrazně změnila a vysokoškolský ústav vedle zajištění servisu a běžných provozních činností pro chod informačních technologií na MU věnoval značnou část svých kapacit výzkumu. Naším cílem je tyto činnosti oddělit a vytvořit jasně vymezenou servisní jednotku, která bude mít na starosti IT servis pro univerzitu a bude se starat výhradně o něj. Tuto činnost je také potřeba výrazně posílit. Předpokládáme nicméně, že kromě této servisní části bude v činnosti dál pokračovat ústav, který se bude věnovat výzkumu a bude na něj získávat prostředky stejně jako všechny ostatní součásti univerzity.

Proč jste odvolal ředitele Račanského?
Já tuto pravomoc nemám. Jmenování a odvolání ředitele vysokoškolského ústavu je plně v kompetenci rektora. Tento návrh jsem proto předložil panu rektorovi a ten s ním souhlasil. Pokud jde o důvody: Jestliže je někdo po více než dvaceti pěti letech ve funkci odvolán proto, že je třeba změnit koncepci fungování jím vedeného ústavu, nevidím na tom nic špatného. Naopak si myslím, že na manažerských postech tohoto typu by měli lidé rotovat v daleko kratších intervalech. Po odvolání pana ředitele byl vedením ústavu pověřen Lukáš Rychnovský, který má za úkol připravit koncepci přeměny ÚVT tak, aby došlo k jasnému zaměření některých jeho částí, jak jsem už říkal.

Objevily se spekulace, že cílem je vyvést IT služby ven z univerzity.
To důrazně popírám. Naopak. Všem zaměstnancům ÚVT jsem sdělil, že naším zájmem je výrazně posílit ty vnitřní struktury univerzity, které se starají o informační technologie. Naším cílem je však rozkrýt finanční toky v systému, abychom věděli, co přesně univerzita platí, a pak zlepšit kvalitu servisu. Nejedná se tedy rozhodně o žádné vyextrahování služeb mimo univerzitu.

Otevřený dopis od vedení fakulty informatiky celou akci kritizuje a říká, že podniknuté kroky jsou porušením Statutu MU, tedy zásahem orgánů MU do vědeckého výzkumu ÚVT, a že jde o narušení akademických svobod.
Není to tak. Jediné, co jsme udělali, jsou změny ve vedení ústavu. Nikdo žádným způsobem nezasahuje do kompetencí těch, kteří vedou výzkumné projekty. Opravdu jediné, co chceme, a to opět zdůrazňuji, je jasné vydefinování servisní struktury. Lidsky řečeno: Chceme, aby ředitel části, která má na starosti IT servis, nedělal nic jiného než IT servis. Aby když mu někdo z fakulty zavolá, že potřebuje opravit server, dokázal v co nejkratším čase tento problém vyřešit. Aby to pro něj byla priorita a neodbyl řešení akutního problému uživatele s tím, že se musí věnovat jiné problematice. Naopak lidé, jejichž hlavní náplní je věda a výzkum, už nebudou muset akutně řešit problémy uživatelů. Podstatným výsledkem také bude to, že budeme jasně vědět co financujeme.

Někteří akademici vyjadřují obavy z možného ohrožení funkčnosti ÚVT. Připouštíte, že se to může stát?
Neslyšel jsem od nikoho co konkrétního z našich kroků by mělo tuto funkčnost ohrozit. Jasně jsme řekli, že se nechystá žádné propouštění zaměstnanců. Lidé dál dělají svoji práci.

Ozývají se hlasy proti způsobu, jakým změna proběhla. Tedy ze dne na den bez jakékoliv předchozí diskuse s Akademickým senátem MU či vedením fakult. Proč jste zvolili tento způsob?
Když chcete provést změnu tohoto typu, máte dvě možnosti. Jedna je pomalá, bolestivá a dlouhá a v mezičase vám uteče spousta šikovných lidí, kteří se budou bát o místo, protože nikdo nebude přesně vědět, jak to dopadne. Druhá, kterou jsme zvolili my, je rychlá, může sice odradit pár lidí, kteří nebudou chtít v novém systému pracovat, ale všichni vědí, na čem jsou. My opravdu nemáme v úmyslu hromadně propouštět lidi. Chceme jen zpřehlednit finanční toky na univerzitě a mít jasně definované struktury.

Hlavní novinky