Přejít na hlavní obsah

Na fakultě informatiky začala demolice čelní budovy

Nahradí ji pětipatrová budova, ve které budou umístěné posluchárny, laboratoře, knihovna a datové centrum.

Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.

V areálu fakulty informatiky v Botanické ulici byly v pátek 3. srpna zahájeny plánované demoliční práce. Původní čelní budova ustoupí stavbě nových prostor pro výuku a výzkum, které zde vyrostou do roku 2014 a budou součástí nového Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT). Celý projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů.

„Stávající čelní křídlo nahradí pětipatrová budova A1, ve které budou umístěné posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum,“ uvedl děkan Fakulty informatiky MU Michal Kozubek.

Na tuto část projektu nazvanou Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ve zbývajících budovách fakulty bude od září standardně probíhat výuka, vstup do areálu je zajištěn zadním vstupem a stravování pro zaměstnance a studenty zajistí namísto zrušeného bufetu menza v nedaleké právnické fakultě s rozšířenou výdejní dobou obědů.

 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.
 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.
 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.
 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.
 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.
 Těžké demoliční stroje začaly kousek po kousku rozebírat čelní budovu fakulty informatiky v sobotu 4. srpna ráno. Foto: David Povolný.

Na novou čelní budovu bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. Za zvýhodněných podmínek zde budou moci sídlit inovativní firmy, a studentům se tak zlepší možnost podílet se v rámci svého studia na řešení praktických problémů.

Pro potřeby parku a inkubátoru se postaví nová sedmipatrová budova A2 a kryté parkoviště. Náklady projektu CERIT Science Park ve výši cca 132 milionů korun budou ze 75% financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Součástí těchto rozvojových aktivit je také nové počítačové centrum CERIT Scientific Cloud pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií, které poskytuje výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun ze 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Hlavní novinky