Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita otevře v září tři vědecká centra

Otevírají se nové pavilony pro Ceitec a prostory pro výzkum a výuku na pedagogické fakultě a fakultě informatiky.

Hlavní pavilon Ceitecu v severní části bohunického kampusu.

Hned tři nová vědecká a výuková centra začnou sloužit vědcům a studentům Masarykovy univerzity se začátkem akademického roku.

Největší událostí bude otevření centra vědecké excelence, Středoevropského technologického institutu Ceitec, jehož část určená pro přírodní vědy vyrostla v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Slavnostní otevření Ceitecu MU se uskuteční v pátek 12. září. O tři dny později v pondělí 15. září se na pedagogické fakultě otevře Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (Cvidos) a v pátek 19. září se symbolicky zpřístupní nový areál Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (Cerit) fakulty informatiky.

„Tento rozvoj byl financován z evropských fondů, a proto projekty začínaly i končí ve stejném období,“ vysvětlil rektor Mikuláš Bek kumulaci mimořádných událostí. „Skutečnost, že během jednoho týdne otevřeme unikátní prostory hned na třech místech v Brně, které budou sloužit nejméně polovině z našich fakult, dokazuje, že Masarykova univerzita byla na výzvy v operačních programech dobře připravena, dokázala je maximálně využít a všechny získané projekty dokončila včas a úspěšně,“ zdůraznil rektor.

O významu nově budovaných vědeckých a výukových kapacit svědčí mimo jiné i to, že se slavnostního otevření Ceitecu MU účastní i vrcholní představitelé ČR, kraje a města, ale i řada zahraničních vědeckých kapacit.

Projekt Ceitec s rozpočtem ve výši 5,2 mld korun, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je jednou z největších investic v oblasti výzkumu a vývoje ve střední Evropě. Nabídne špičkové zázemí pro 600 vědců, kteří se zaměří na bádání v oblasti strukturní biologie, molekulární medicíny, lidského mozku a mysli, ale i na nanotechnologie a vývoj pokročilých materiálů.

V rámci projektu Cvidos s rozpočtem kolem 140 milionů korun univerzita ze stejného operačního programu postavila a vybavila novou pětipatrovou budovu s knihovnou a zázemím pro výuku i práci vědeckých týmů v areálu pedagogické fakulty v ulici Poříčí. 

Nová knihovna na pedagogické fakultě už je připravená na studenty.

Objekt bude mimo jiné sloužit pětici výzkumných institutů, které se zaměřují na výzkum v oblasti školního a inkluzivního vzdělávání, vztahu školy a zdraví, sociálního rozvoje osobnosti a multikulturní výchovy a na pedagogický vývoj a inovace. V pondělí 15. září bude slavnostní otevření doprovázet kulturní program, autorská čtení známých spisovatelů a koncert skupiny Rolling Stones - Revival Band Brno.

Nové prostory pro výuku a výzkum, ale také vědecko-technický park, který umožní mnohem těsnější spolupráci s průmyslem, budou od začátku akademického roku sloužit fakultě informatiky a ústavu výpočetní techniky v Botanické ulici. V rámci tohoto rozvoje byla za 250 milionů postavena a vybavena nová čelní pětipatrová budova s posluchárnami, učebnami, laboratořemi, knihovnou a moderním datovým centrem.

Přebudovaný hlavní vstup do fakulty informatiky.

Na tyto prostory bezprostředně navazuje vědecko-technický park specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií, pro který byla z Operačního programu Podnikání a inovace postavena nová sedmipatrová budova za přibližně 110 milionů korun.

Hlavní novinky