Přejít na hlavní obsah

Teiresiás usiluje o výuku přepisovatelů přednášek

Středisko Teiresiás rozšiřuje servis pro neslyšící a nevidomé studenty. Vylepšilo Polygraf i hybridní knihu.

Neslyšící studenti mohou sledovat přednášky v podobě simlutánního přepisu na velké obrazovce nebo třeba na tabletu.

Aktuální přepis přednášky do psané podoby a okamžité zveřejňování textu na notebooku či tabletu. To je jedna z forem, kterou využívá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresisás při poskytování servisu studentům se sluchovým postižením.

Používá k tomu speciální aplikaci s názvem Polygraf, kterou vyvíjí již třetím rokem. Ta umožňuje přenést mluvený projev do elektronických zařízení neslyšících studentů a nově jej spojuje také s přenosem obrazu, tedy například prezentací.

Přepsat mluvené slovo ale není jednoduché. Teiresiás proto v loňském roce zahájil jednosemestrální školení přepisovatelů, do budoucna má ale vyšší cíle. „Chtěli bychom mít tříletý akreditovaný obor pro tuto profesi,“ uvedl ředitel střediska Petr Peňáz. Kvalitní přepisovatel textu totiž musí zvládnout nejen techniku psaní, ale také lingvistiku či kulturu neslyšících. Navíc musí neustále trénovat rychlost a přesnost psaní.

Další pomůckou, na níž Teiresisás stále pracuje, je takzvaná hybridní kniha. Ta zpřístupňuje sluchově a zrakově postiženým studentům dokumenty v textové, zvukové i obrazové podobě zároveň.

Zkušenosti přepisovatelů, pomůcky pro handicapované a řadu dalších témat probírají odborníci na konferenci Universal learning design, kterou v těchto dnech pořádá v Brně právě středisko.

Se službami, které Teiresiás poskytuje, se mohou lidé seznámit na Večeru otevřených dveří, který se koná 12. února v devatenáct hodin ve středisku v Šumavské ulici 15.

Hlavní novinky