Přejít na hlavní obsah

Zaměstnávání lidí starších 50 let pomohou poznatky z Finska a Nizozemska

Projekt odborníků z filozofické fakulty reaguje na problém vysoké nezaměstnanosti straších lidí.

Na dlouhodobý problém vysoké nezaměstnanosti lidí starších 50 let reaguje projekt, který aktuálně odstartovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a dalšími institucemi. Jeho cílem je vytvořit nástroje k řešení tohoto problému formou využití principů tzv. age managementu.

Čeští experti využijí poznatky, které už se osvědčily v Nizozemsku. Chystá se mimo jiné studie, která bude ověřovat nově vytvořené vzdělávací moduly na vzorku 190 osob. Jejich hodnocení pak bude sloužit jako podklad při zavádění změn v oblasti pracovně lékařské péče.

Age management představuje souhrn postupů, jak zohledňovat z pozice zaměstnavatele věk zaměstnanců tak, aby byl maximálně využitý jeho potenciál a zkušenosti. „V Česku se dává jednoznačně a někdy až nelogicky přednost mladším lidem před staršími. Přitom když jsme začali sbírat data a příklady dobré praxe z firem, tak zaměstnavatelé často říkali, že si uvědomili, jak jim mohou být i starší lidé užiteční,“ uvedl Petr Novotný z ústavu pedagogických věd filozofické fakulty.

Pomoci rozšiřovat příklady dobré praxe a zahraniční poznatky by měl právě nový projekt. „V Česku je koncept age managementu zatím na začátku a ještě trochu neznámý. Právě dobré zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí mohou být významným přínosem pro jeho prosazování do reality České republiky a mohou pomoci i změnit přístup společnosti a hlavně zaměstnavatelů k zaměstnávání starších lidí.

Zvýšit znalosti o age managementu je i jeden z hlavních cílů Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který byl v únoru letošního roku přijat českou vládou,“ sdělil náměstek ministra pro Evropskou unii, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti ministerstva práce a sociálních věcí Jan Dobeš.

Na vytváření nových opatření spolupracují odborníci z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Úřadu práce České republiky a jeho brněnské krajské pobočky a obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Zahraniční zkušenosti budou čeští experti čerpat od organizace Blik op Werk, která se aplikací nástrojů age managementu dlouhodobě zabývá v Nizozemsku.

Kromě pilotního ověřování nových vzdělávacích modelů se také chystají vzdělávací aktivity pro pracovníky ústředních orgánů státní správy a úřadů práce. Dojde tak na aplikaci ve Finsku vyvinutého Work Ability Indexu (WAI), indexu pracovní schopnosti, přičemž to je chápáno jako rovnováha mezi individuálními pracovními možnostmi zaměstnance a pracovními požadavky, jež jsou na něj kladeny.

Projekt s názvem Implementace age managementu v České republice je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavní novinky