Přejít na hlavní obsah

Novým děkanem filozofické fakulty se stal Milan Pol

Pokud bude jmenován rektorem, povede profesor z ústavu pedagogických věd fakultu od 1. dubna po čtyři roky.

Nový děkan Filozofické fakulty MU Milan Pol.

Do čela Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zvolil akademický senát profesora Milana Pola. Pokud bude do funkce jmenován rektorem, vystřídá Josefa Kroba, který byl zvolen děkanem už dvakrát po sobě a nemohl se o zvolení znovu ucházet. V případě jmenování povede Pol fakultu od 1. dubna 2014 po následující čtyři roky.

O funkci děkana se ucházeli tři kandidáti, kromě Pola také historik Libor Jan a odborník na francouzskou literaturu Petr Kyloušek. Milan Pol získal 13 hlasů. Ke zvolení potřeboval 10, tedy nadpoloviční většinu ze všech 19 členů Akademického senátu FF MU. Ke svým plánům na vedení fakulty uvedl: „Jsem člověk rozvoje, ale i člověk dohody. Rozvojem myslím směřování k vyšší kvalitě. Dohodou nemyslím nenáročnost.“

Přečtěte si Polovo programové prohlášení a podívejte se na složení jeho týmu proděkanů.

Prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (*1961) je vedoucím Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU a současně také proděkanem pro vědu a doktorské studium. Dříve působil jako proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů. Odborně se zabývá především otázkou řízení vzdělávacích institucí a vzdělávací politikou.

Rozhovor s Milanem Polem vám přineseme v březnovém čísle měsíčníku Muni. Vychází 17. března.

Hlavní novinky