Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má novou vědeckou radu

Zvýšilo se zastoupení externích odborníků a zlepšila genderová vyváženost.

Nové složení Vědecké rady MU schválil se začátkem podzimního semestru Akademický senát MU. Při jejím sestavování sledoval rektor Mikuláš Bek tři cíle. „Chtěl jsem posílit zastoupení externích členů a špičkových odborníků a zlepšit genderovou vyváženost,“ řekl Bek.

Současně se ve vědecké radě zvýšil počet českých rektorů, kteří předsedají vědeckým radám významných vysokých škol a přispívají ke sladění standardů profesorských řízení.

Rada má v novém složení celkem 51 členů, v poměru 30 interních a 21 externích. Mezi novými členy je například pět profesorů Univerzity Karlovy v Praze, včetně jejího rektora Tomáše Zimy nebo Martina Putny.

Noví interní členové:

- Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (nový prorektor pro studium a informační technologie, PřF MU)
- doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (nová prorektorka pro rozvoj, FSS MU)
- prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (nový děkan FI MU)
- doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU)
- prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (profesor PřF MU)
- doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednostka Psychiatrické kliniky LF MU)

Noví externí členové:

- prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h.c. (Akademie věd ČR)
- prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE-EI)
- prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
- prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
- prof. Mgr. Martin Putna, Dr. (Univerzita Karlova v Praze)
- prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
- prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
- prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
- prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
- prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (Univerzita Karlova v Praze)

Hlavní novinky