Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta začne studenty cíleně připravovat na inkluzi

Pro všechny budoucí učitele vzniknou nové předměty zaměřené na práci s handicapovanými.

Novou koncepci společného pedagogicko-psychologického základu pro studenty učitelství dnes představila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Stalo se tak na konferenci Vzděláváme společně, kterou pro více než 300 učitelů a vzdělávacích poradců uspořádala k tématu inkluze univerzita spolu s ministerstvem školství. Na konferenci si lidé z praxe předávali zkušenosti, jak lépe učit. Díky nové koncepci pedagogické fakulty si inkluzivní přístupy osvojí budoucí učitelé už v rámci přípravy na kantorské povolání.

Jde-li o přípravu budoucích učitelů na specifické potřeby některých dětí, zavede již od nadcházejícího podzimního semestru pedagogická fakulta dva nové předměty. V bakalářském studiu to bude Speciální a inkluzivní pedagogika a v navazujícím magisterském předmět Inkluzivní vzdělávání.

„Podstata koncepce předmětu netkví jen v osvojování vědomostí o jednotlivých druzích znevýhodnění, ale v získávání specifických zkušeností s tím, jak konkrétního žáka ovlivňuje jeho znevýhodnění v prostředí běžné školy,“ přiblížil Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU. Doplnil, že takové pojetí předmětů vede studenty k získání kompetencí, které jim umožní s dítětem pracovat bez ohledu na to, jaké znevýhodnění má.

Nový pedagogicko-psychologický základ, jenž mají budoucí pedagogové od září absolvovat, přinese také více výuky v menších seminárních skupinách a novou formu pedagogické praxe. Všichni studenti od druhého ročníku budou doučovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Studenti budou docházet přímo do rodin nebo do nízkoprahových zařízení. Ze strany rodičů doučovaných dětí cítíme po tomto druhu výuky vysokou poptávku,“ doplnil Němec.

Ministerstvo školství, které má nyní inkluzivní výuku jako jednu z priorit, novinky vítá. „Akademická obec sehrává výraznou roli v náhledu na vzdělávání, jeho priority a způsoby, jak se budou učit naše děti - ať už jsou nadané, s logopedickými vadami nebo dalšími handicapy, které vyžadují různou míru podpory. Jsou to totiž právě absolventi univerzit, kteří pak stojí před tabulí a s těmito dětmi pracují. Proto velmi vítám koncepci, se kterou nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity přišla,“ komentovala nová opatření ministryně školství Kateřina Valachová.

Podívejte se na videa z konference (celý playlist)


Hlavní novinky