Přejít na hlavní obsah

Vědecká expedice Masarykovy univerzity dorazila do Antarktidy

Výsadek všech devíti členů výpravy na stanici J. G. Mendela se uskutečnil v pondělí 3. února.

Výsadek všech devíti členů expedice se uskutečnil pomocí dvou chilských vrtulníků na vzdálenost 80 kilometrů.

Na cestě byli výzkumníci od 17. ledna, kdy vyrazili z Česka. Z více než dvoutýdenního přesunu na antarktickou stanici, kterou provozuje Masarykova univerzita, strávili deset dní na vojenské lodi AP-41 Aquiles, se kterou vypluli z chilského Punta Arenas. V průběhu plavby měli vědci možnost navštívit několik antarktických stanic v souostroví Jižní Shetlandy, kde probíhaly logistické operace spojené s přepravou osob, paliva a zásob potravin.

Zejména se jednalo o chilskou vědeckou stanici Escudero a čínskou stanici Great Wall, které se nacházejí v zátoce Fildes na ostrově krále Jiřího. „Využili jsme možnosti navštívit stanici Escudero, představit tamním vědcům český vědecký program a navázat užší spolupráci v oblasti fyziky atmosféry a mikrobiologie," uvedl Kamil Láska, který je vedoucím letošní výpravy.

Výsadek všech devíti členů expedice se uskutečnil pomocí dvou chilských vrtulníků na vzdálenost 80 kilometrů. Přiblížení lodi Acquiles ke stanici Masarykovy univerzity nebylo možné z důvodu velkého množství ledových ker v průlivu Antarctic Sound a Prince Gustava. Vlastní vykládka 1,2 tuny materiálu, zásob a vědeckých přístrojů trvala necelých šest hodin a probíhala za ideálních povětrnostních podmínek.

Nalodění na vojenskou loď AP-41 Aquiles v chilském Punta Arenas.

„Obytná budova stanice J. G. Mendela i všechna zařízení přečkala zimu v dobrém stavu, a proto předpokládáme, že plné zprovoznění systémů stanice bude trvat pouze dva dny. Dnes například probíhá čerpání vody a uskladnění zásob potravin,“ komentoval Láska. V dalších dnech se už budou vědecké týmy plně věnovat svoji práci, kontrolovat měřící systémy a připravovat první terénní kempy. Hlavním cílem výzkumu je sledování dopadů klimatické změny na antarktické ledovce, permafrost, jezera, vodní toky či půdu a veškerý život od mikroorganismů až po nižší rostliny.

Univerzita vypravila i druhou expedici

Druhým rokem usiluje Masarykova univerzita o rozšíření antarktického výzkumného programu na Nelsonův ostrov. Mezinárodní výprava pod vedením Pavla Kaplera tam vyrazila už koncem ledna a podle aktuálních zpráv by také měla být na místě. Jejími členy jsou tři dobrovolníci z Českého antarktického nadačního fondu, který vlastní tamní infrastrukturu, a dva portugalští vědci. Expedice se zaměřuje na výzkum místní bioty, na technické zajištění dlouhodobých monitoringů klimatu a sběr vzorků pro kolegy z různých výzkumných institucí. Součástí výpravy je i údržba stávající provizorní stanice, která má v některé z příštích sezón projít generální rekonstrukcí.

Hlavní novinky