Přejít na hlavní obsah

Nové zařízení na MU posune výzkum pomocí AI

Rychlý a jediný v České republice – to je nový systém NVIDIA DGX H100 na Masarykově univerzitě. Díky tomuto zařízení, které umí zpracovat enormní množství dat najednou, mohou vědci zrychlit třeba odhalování neurodegenerativního onemocnění nebo zefektivnit automatické překlady textů do různých jazyků.

Pohled do serverovny MU.

Systém NVIDIA DGX H100 je nové výkonné zařízení, které našlo své místo v serverovně Masarykovy univerzity. Je výjimečné právě svým výkonem, jenž odpovídá výkonu 200 000 herních počítačů – ačkoliv samotný systém není svými rozměry větší než dvě mikrovlnné trouby. Jeho síla spočívá v osmi grafických kartách, které jsou umístěny těsně vedle sebe a extrémně rychle spolu komunikují. Díky tomu dokáže systém zpracovávat složitý algoritmus na všech kartách najednou. Co by trvalo na běžném počítači dlouhé měsíce, dokáže toto zařízení vypočítat v řádu dní a u jednodušších problémů i hodin. To pomůže vědcům, kteří pro své výzkumy potřebují řešit složité výpočty, zefektivnit jejich práci. Zpracování a vyhodnocení velkého množství dat využívají experti na celém světě také pro trénink umělé inteligence.

Systém instalovaný na Masarykově univerzitě může pomoci urychlit výzkum v oblasti medicíny, proteinového inženýrství nebo v jazykových vědách. Dokáže například předpovědět tvar komplexního proteinu, jehož znalost je zásadní pro vývoj nových léků. Dále najde také uplatnění v oblasti jazykových modelů a rozpoznávaní řeči tak, jak to známe z existujících hlasových asistentů. „Toto špičkové zařízení umožní českým vědcům vytvořit excelentní výsledky v oblasti AI,“ konstatuje Lukáš Hejtmánek, vedoucí týmu spravující systém NVIDIA DGX H100 na Masarykově univerzitě. 

Vědci, kteří potřebují toto zařízení využít ke svému bádání, nemusí být fyzicky přítomni v Brně. Mohou se k němu po internetu připojit ze všech koutů Česka. Systém je součástí velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ, která poskytuje národní technické zázemí pro ukládání a zpracování výzkumných dat. Každá výzkumná organizace, jež se přihlásí do sdružení infrastruktury, může tento unikátní výpočetní výkon využít dle svých potřeb. „Dostupnost zařízení tak velkého výkonu představuje obrovskou příležitost pro jak etablované, tak ještě jen začínající české vědce, jejichž výzkum vyžaduje zpracovaní obrovských dat umělou inteligencí,“ dodává Matej Antol, manažer integrace e-INFRA CZ z Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky