Přejít na hlavní obsah

Dalibor Blažek je členem vědecké organizace EMBO

Evropská asociace molekulární biologie (EMBO) dnes zveřejnila jména 69 nově zvolených členů. Je mezi nimi také molekulární biolog Dalibor Blažek, který působí ve vědeckém institutu CEITEC MU. 

Molekulární biolog Dalibor Blažek působí ve vědeckém institutu CEITEC MU.

EMBO je organizace sdružující přední molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. V prestižní komunitě EMBO je více než dva tisíce členů z celého světa. 

Letošní nový člen Dalibor Blažek vede na CEITEC MU výzkumnou skupinu, která se zabývá dědičnými poruchami a transkripční regulací. Jeho tým se zaměřuje na funkci cyklin-dependentních kináz při buněčném růstu a dělení. V loňském roce učinil Dalibor Blažek se svým týmem velmi důležitý objev týkající se dosud neznámého mechanismu sestřihu RNA, který je klíčový pro řízení genové exprese. Řízení sestřihu prostřednictvím inhibice CDK11 může v budoucnu vést i k terapeutickým aplikacím. Tento Blažkův objev publikoval v loňském roce nejprestižnější vědecký časopis na světě Nature.  

„Členství v EMBO pro mě bude příležitostí být v úzkém kontaktu s nejlepšími molekulárními biology a také možností ovlivnit směřování evropské molekulární biologie,“ uvedl Dalibor Blažek. 

Kromě Dalibora Blažka působí v České republice také další tři noví členové EMBO – David Staněk, Hana Hanzlíková a Julius Lukeš. 

Letošní laureáti byli oceněni za přínos výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, včetně prací, které demystifikovaly, jak funguje imunitní systém, posunuly hranice porozumění našim smyslům a přinesly inovativní přístupy vedoucí k vývoji vakcín. „Tito pozoruhodní vědci a vědkyně odhalili molekulární tajemství života, prohloubili naše chápání zdraví a nemocí a připravují půdu pro další objevy a inovace. Jejich úspěchy posilují zásadní roli, kterou hraje výzkum v oblasti věd o živé přírodě v životě občanů v Evropě i ve světě,“ doplnila ředitelka EMBO Fiona Wattová. 

Masarykova univerzita má ve své vědecké komunitě již sedm členů EMBO. Kromě Dalibora Blažka, byli do asociace zvoleni: v roce 2017 Mary O´Connell, v roce 2018 Štěpánka Vaňáčová a ředitel konsorcia CEITEC Pavel Tomančák, v roce 2020 Karel Říha, v roce 2021 Jiří Fajkus, v roce 2022 Šárka Pospíšilová. V současné době působí v celé České republice 16 členů EMBO, přičemž tedy sedm z nich je součástí komunity Masarykovy univerzity a CEITEC.

Hlavní novinky