Přejít na hlavní obsah

Hodnocení vědeckých výsledků by mělo být přesnější

Výzkum se bude hodnotit jinak než doposud. Současnou práci vědců to zásadně neovlivní. 

Novou metodiku hodnocení výsledků výzkumu schválila vláda na základě mezinárodního auditu a doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Inovovaná pravidla, která více zohlední kvalitu výzkumu, však budou platit jen na přechodnou dobu čtyř let a první dopady nového hodnocení do objemu přidělených financí se projeví až v roce 2014. Současnou práci vědců změny neovlivní, postupem času však poroste tlak na kvalitu výsledků výzkumu.

Doposud se přidělování peněz na výzkum řídilo podle výkazů Rejstříku informací o výsledcích (RIV), počtu získaných bodů a k tomu přiřazené „ceny“ jednoho bodu. Specifika jednotlivých oborů byla málo zohledňována a to působilo věčné potíže. Nyní se hodnocení rozdělí do tří takzvaných pilířů – první se zaměří na oborové hodnocení vědeckých článků a dalších publikačních výsledků výzkumu, druhý na hodnocení kvality vybraných výsledků a třetí na posouzení výstupů aplikovaného výzkumu.

Hodnocení publikačních výsledků by nyní mělo více odpovídat oborům a zohlední také kvalitu knih a kapitol v knihách, zejména v humanitních oborech. „Takzvaný podpilíř I. bude formou peer review posuzovat kvalitu knih a dle toho přidělovat body. Plně fungovat začne až v roce 2014, stejně jako celý druhý pilíř nové metodiky,“ uvedl prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Právě druhý pilíř, tedy hodnocení kvality vybraných výsledků vědecké práce, považuje prorektor Dvořák za nejvýznamnější změnu. Do této části hodnocení bude každá instituce nominovat nejlepší výsledky napříč celým svým výzkumným profilem, což vždy nemusí kopírovat složení fakult.

„Budeme vybírat takové výsledky, o nichž budeme přesvědčeni, že jsou mezinárodně a především národně a oborově kompetitivní. To, zda jsme vybírali dobře, posoudí mezinárodní panel odborníků, a pokud uspějeme, může získat univerzita peníze navíc. Také ale můžeme ztratit,“ vysvětlil princip Dvořák. Podle něj bude v nejbližším hodnocení Masarykova univerzita předkládat zhruba sto výsledků a pro rok 2015 na základě jejich hodnocení může získat padesát až šedesát milionů korun navíc na podporu výzkumu. O tuto částku ale může univerzita také přijít.

„Je možné, že v novém systému hodnocení získají některý rok většinu bodů pro univerzitu například jen dva tři obory. V dalším hodnocení to ale může být jinak a my na to musíme myslet. Musíme se chovat tak, jak se chovají všechny kvalitní výzkumné instituce. Investovat nejenom tam, kde jsou výsledky, ale také tam, kde předpokládáme budoucí růst,“ zdůraznil prorektor. Doplnil, že současné rozložení financování výzkumu na MU by se nemělo výrazněji měnit.

Změní se ale také způsob hodnocení patentů a dalších výstupů aplikovaného výzkumu. Ve třetím pilíři nové metodiky se bude zohledňovat kvalita a využití patentů. Bodový zisk se však bude upravovat i podle toho, kolik peněz instituce do aplikovaného výzkumu investovala, a výsledný počet přidělených bodů bude podléhat souhlasu poskytovatele financí.

Hlavní novinky