Přejít na hlavní obsah

Mezi žáky s poruchami učení se skrývají nadaní

Odborníci upozorňují, že téměř u poloviny však není jejich nadání rozpoznáno včas nebo vůbec nikdy.

Nejméně dvě až pět procent žáků s poruchami učení jsou mimořádně rozumově nadané děti. Jde o děti s takzvanou dvojí výjimečností, které mají kromě nadání i určitý handicap, jako jsou například poruchy učení. Téměř u poloviny z nich však není jejich nadání včas rozpoznáno až do jejich středoškolského věku a významná část své nadání nikdy nerozvine.

O možnostech rozvoje nadaných žáků budou diskutovat odborníci, učitelé a školní psychologové na mezinárodní konferenci Svět nadání 2014, která se uskuteční 9. října v Brně.

„Mnohé z velmi chytrých dětí mají kvůli dyslexii nebo dysortografii či jiné poruše problém naučit se násobilku nebo vyřešit jednoduchý matematický příklad, přitom mají ale výborné logické myšlení a jsou schopny zvládnout obtížné úkoly,“ uvedla Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se výzkumu těchto žáků dlouhodobě věnují.

Aktuálně vědci sledují na čtyři desítky adolescentů, u nichž se poruchy učení snoubí s mimořádným talentem a nadáním. Mnozí z nich měli na základních školách slabé výsledky, protože byli nuceni k memorování, které jim činí problémy. Jejich mimořádné nadání se projevilo až na vysoké škole, kde mohli začít rozvíjet své schopnosti.

Podle psychologů ale řada takových žáků zůstane navždy skryta a jsou identifikováni jen díky svému handicapu, nikoli v souvislosti s nadáním. „Tento stav vnímáme jako velmi nepříznivý nejen pro samotné žáky, ale i pro celou naši společnost,“ zdůraznila Portešová. Při identifikaci a ve vzdělávání těchto netypických skupin nadaných dětí je třeba klást důraz na jejich nadprůměrné schopnosti, nikoli na jejich handicapy. To je úkol jak pro učitele a psychology, tak i pro rodiče těchto žáků.

Odborníci zdůrazňují, že vedle nadprůměrných schopností je pro úspěch nadaných dětí neméně důležitý i rozvoj osobnosti dítěte, jeho motivace, zájmu, vytrvalosti, radosti nebo tvořivosti. Dlouholeté výsledky výzkumu v této oblasti na konferenci v Brně představí i celosvětově uznávaný badatel Steven Pfeiffer z Floridské státní univerzity.

Hlavní novinky