Přejít na hlavní obsah

MU využívá pro topení a svícení obnovitelné zdroje energie

Aktuálně probíhající Evropský týden udržitelného rozvoje zviditelňuje projekty a aktivity různých organizací, které propagují udržitelný rozvoj. Na tuto oblast dlouhodobě dbá také Masarykova univerzita.

Osvětlení v tělocvičnách fakulty sportovních studií je řízeno chytrým systémem.

MU se snaží o to, aby svou spotřebu řídila chytře a využívala při tom také obnovitelné zdroje energie. Úspěšný energetický management začíná na univerzitě již při výstavbě budov a umožňuje pro záležitosti, se kterými si budova „neporadí sama“, využívat sofistikované, počítačem řízené systémy.

To je případ všech nových a velké části rekonstruovaných budov MU. V srpnu 2020 byla dokončena první etapa systémového řízení spotřeby energií (energetického managementu) ve vybraných jedenácti fakultních budovách a areálech univerzity. Na ni plynule navazují změny v budovách kolejí a menz a v centru CEITEC.

Masarykova univerzita dlouhodobě pracuje na úpravách energetického managementu, aby dosáhla efektivního provozu budov a také úspor. Všechny novostavby a plánované rekonstrukce budov jsou navrženy ve všech ohledech energetického managementu úsporně. MU se tak chová nejenom udržitelně, ale také odpovědně a hospodárně, což je dnes při růstu cen energií zcela zásadní.

„Energetický management je u nás nejen aktuálním tématem v souvislosti s hledáním úspor v energetické krizi. Na univerzitě je totiž již několik let hlavním tématem principů udržitelnosti s prostupností do dalších témat. Například do zelené výstavby a hospodaření s vodou,“ upozorňuje kvestorka Marta Valešová s tím, že v oblasti energetických úspor univerzita připravuje podzimní kampaň směrem ke studentům a zaměstnancům.

Smart budovy

Moderní budovu SIMU řídí BMS.

Jedná se o budovy řízené počítačem a systémem BMS (Building Management System). Tímto IT systémem lze regulovat:

• vytápění (vzduchotechnika využívá rekuperační jednotky pro zpětné užití tepla)
• větrání (v některých učebnách je měřeno a upravováno množství CO2)
• osvětlení (stmívače automaticky řeší míru zapojení LED zářivek podle okolního osvětlení)

Nejvíce senzorů pro řízení systémem BMS lze najít v kampusu, konkrétně v nové budově Simulačního centra LF MU. Opravdovou smart budovou ale bude připravované centrum MUNI BioPharma Hub.

Fotovoltaika

Fotovoltaické panely na střeše pedagogické fakulty

Vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických zdrojů využitím fotovoltaické elektrárny je zajištěna na pedagogické fakultě. Jde o největší fotovoltaický systém na budově v ČR, který je napojen na vnitřní silnoproudou síť tří budov fakulty. Celková průměrná roční kapacita je 40 MWh. Na zřízení dalších fotovoltaických systémů se pracuje v budovách filozofické a ekonomicko-správní fakulty. Solární energii z panelů plánuje v budoucnu využít také univerzitní kampus.

Osvětlení a spotřebiče

Světlíky v areálu kampusu

Pokud se na Masarykově univerzitě nakupují běžné spotřebiče, například lednice nebo myčky, jde vždy o spotřebiče úsporné ve standardu minimálně A. Rovněž osvětlení v budovách MU je významně řešeno úspornými LED světly nebo zářivkami, včetně prostor náročných na osvětlení. Na řadě míst také univerzita využívá prosvětlovacích systémů – světlíků, které přivádí do budov denní světlo.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla na střeše kampusu

Výměna zdrojů vytápění a chlazení, zprovoznění a využití tepelných čerpadel s využitím geotermální energie jsou jednou z priorit energetického managementu. Masarykova univerzita tímto nahrazuje stávající a méně efektivní otopnou soustavu (kotle), která je závislá převážně na plynu a teplu, jež dodávají Teplárny Brno a FN Brno. Teplo z geotermálních vrtů v současnosti využívá například budova SIMU.

Víte, že
• v oblasti nakládání s energiemi na univerzitě s ohledem na životní prostředí je MU v žebříčku Green Metric na 97. místě?
• v letech 2017–2021 platila MU za energie (elektřina, teplo, plyn) průměrně přes 150 mil. korun ročně?
• tepelná čerpadla instalovaná v letech 2020–2022 na UKB mají celkový topný výkon přes6 MW a na střechu kampusu byla instalována pomocí vrtulníku

Další informace a aktuality o projektech MU v rámci udržitelnosti jsou k dispozici na webu sustain.muni.cz.

Hlavní novinky