Přejít na hlavní obsah

Máme první black list invazních druhů v EU. Bylo načase

Mýval, nutrie, veverka popelavá, někteří raci a mnoho dalších bude mít utrum. Ohrožují původní přírodu Evropy.

Začátkem srpna vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Evropské komise, které vyjmenovává 37 invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin s významným dopadem na EU, tzv. unijní seznam. Jde o první evropskou úpravu regulující manipulaci s invazními druhy nebezpečnými pro biologickou rozmanitost evropské přírody. Nezbývá než dodat, že bylo načase!

V seznamu jmenované druhy je z preventivních důvodů zakázáno dovážet, přepravovat po EU, chovat, uvolňovat do přírody či s nimi obchodovat. Nyní chovaní jedinci mohou být drženi do přirozené smrti, pokud bude zamezeno úniku do přírody a rozmnožení. Není zde řeč o žádném vybíjení našich domácích mazlíčků.

Prakticky začne nové nařízení platit po zahrnutí do národní legislativy. Příprava novely českého zákona o ochraně přírody a krajiny má být hotova do konce roku. Už nyní je ale na ruzyňském letišti kontrolován dovoz druhů ze seznamu.

Agresivní, rychle se šířící a snadno se adaptující živočichové a rostliny jsou, hned po ničení původních biotopů, nejvýznamnější hrozbou celosvětové ochrany přírody. Mnohé druhy mají významné negativní socioekonomické a medicínské důsledky (například alergeny nepůvodních rostlin). Boj proti dobře etablovaným invazním druhům stojí nemalé úsilí a vložené prostředky: Jen v EU jsou ztráty a náklady odhadovány na 324 miliard korun ročně.

Rozmanitost přírodních podmínek napříč Evropou se odráží ve výběru organismů na unijním seznamu. Na základě odborného hodnocení rizik a diskuse s členskými státy obsahuje například veverku popelavou, nosála červeného, ibise posvátného, ale také v Česku se vyskytující nutrii, mývala severního, želvu nádhernou či invazní raky.

Z rostlin pak zahrnuje vodní hyacint nebo akvaristům známý stolístek vodní a chebuli karolínskou. Leckteré vysoce relevantní druhy nám však z pohledu Česka chybí (norek americký či bolševník velkolepý). Upravit seznam druhů na tuzemské podmínky lze, a nejspíš k tomu dojde, v rámci připravované novely.

Jako většina zákazů se i omezení chovu a obchodu s vybranými živočichy setkává s nevolí těch, kteří v něm mají vložený kapitál, a v důsledku se dotkne nás všech: To už se nepokochám pohledem na želvu nádhernou v zahradním jezírku obrostlém stolístkem a vodním hyacintem? Nepomazlím se s mývalem? To mi zase úředníci z Bruselu zakazují něco, co mi krášlí svět a (h)ladí dobrou mysl?

Ve jménu naší přírody, smiřme se s tím! Pestrých a naší přírodě méně nebezpečných želv, korýšů či rostlin se najde celá řada. Hlavně však přemýšlejme, než vypustíme/vysadíme něco z obchodu do volné přírody – každá rostlinka, rak či rybka z akvária vylitého do rybníka může být pověstným mávnutím motýlích křídel s nedomyslitelnými následky.

Autor je odborným asistentem v Ústavu botaniky a zoologie PřF MU.

Hlavní novinky