Přejít na hlavní obsah

Zkouškové období očima učitele: Ideálně to má bavit obě strany

Jak studenti prožívají zkouškové, tuší asi každý. Co ale učitelé? Glosuje Michal Černý.

Kdykoli začínám zkoušku, vzpomenu si na Martina Černohorského, který říká, že student i učitel musí od zkoušky odcházet vzájemně poučeni. Snažím se na zkoušky připravovat i číst. Pokud student odevzdá seminární práci nebo píše přípravy v průběhu semestru, snažím se dopředu si přečíst nejen jeho texty, ale i něco k nim.

Výsledkem je, že zkouškové období je pro mne obdobím příjemně čtecím, byť většinou s pocitem většího nevyspání nežli obvykle. Ač to není pravidlem, mám někdy pocit, že přípravou na zkoušku strávím více času než student.

Pokud zkouším v kanceláři s kolegy, často se mi smějí a neví, na základě čeho studenta hodnotím. Mluvívám totiž nejednou déle než on, doporučuji knihy, kontexty. Vzpomínám u toho na svoji zkoušku z dějin, kdy většinu času hovořil František X. Halas a já se na konci divil, proč odcházím s A. Věřím, že rozměr zkoušky jako individualizovaného inspiromatu či kolokvia o zajímavých tématech může způsobit to, že zkouška obě strany baví, těší se na ni. A alespoň na examinátorovi by to vidět být mělo.

A pak jsou zde státnice. Okamžik velké syntézy všeho úsilí všech stran. Rozloučení se studenty, které si člověk pět let hýčká a má je rád a se kterými prošel vedení bakalářské i magisterské práce a pak… fotka a konec. Státnice jsou u nás na katedře každé zkouškové a dávají možnost se dívat na to, jak se lidé, kteří prochází studiem, mění. A také se u zkoušek zamyslet nad tím, kam se za ty dva až pět let posunul sám – zda je jeho progres srovnatelný s tím, kam se posunul ten který student. Pro mne osobně je to často impuls k tomu více číst, více psát a snažit se hledat to dobré, co se nám (učitelům i studentům) daří.

Zkouškové má pro mne ještě dvě dimenze – konference a psaní. Mám konference, na které jezdím dlouho, pravidelně a rád, ale i takové, na kterých se objevím jen jednou nebo dvakrát. Je to prostor pro setkání, poslouchání. Nestává se člověku mockrát za semestr, že mu někdo – výborný konferenciér – hodiny přednáší o tom nejzajímavějším a nejaktuálnějším, co dělá. Přiznám se, že mám rád – tak jako kdysi Martin Buber – i konference, kde hovořím mimo svůj obor, kde se téma musí na cizím substrátu najít, vyrůst, kde obsah a styl výkladu musím přizpůsobit tomu, že hovořím k lidem s jiným jazykem, diskursem i oblíbenou četbou. Jen málo co považuji za tak důležité, jako jezdit (a hovořit) na mimooborových konferencích. Tím, jak se konference a zkoušky proplétají, tak snad i studenti občas kousek něčeho zachytí, když už třeba nemohou jet.

A pak je tu psaní – zkouškové má i dny, kdy nic nekonzultuji, nezkouším, nepřednáším. Jen sedím, koukám z okna, piju čaj i kávu a mohu psát knihy nebo články. Požehnaný čas ponoru, soustředění, klidu a hloubky. Bytí bez lidí a hovorů.

Myslím, že zkouškové je pro učitele jeden z nejkrásnějších časů v akademickém roce. A pokud to struktura, vzdělávací cíle a paradigma kurzů dovolí, je báječné si užít setkání se studenty. I když je to pro obě strany někdy pořádná dřina. Avšak co nic nestojí, za nic nestojí, a protože – slovy Pierra Teilharda de Chardina – „jen člověk může pomoci člověku při dešifrování světa“.

Autor působí jako metodik Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty MU.

Hlavní novinky