Přejít na hlavní obsah

Usnadníme ti začátek studia, vzkazují Prvákoviny

Jste na Masarykově univerzitě noví? Nenechte si ujít seznamovací akci.

Prvákoviny jsou dvoudenní seznamovací setkání prváků Masarykovy univerzity, které tradičně zaštiťuje Kariérní centrum MU. Díky němu čerstvě zapsaní studenti ve dvou zářijových dnech zjistí všechno, na co by jinak zdlouhavě přicházeli během prvního (ne-li druhého a třetího) semestru.

Hlavním smyslem je usnadnit prvákům nástup na vysokou školu, pomoci jim s orientací v Informačním systému MU a ve městě a se získáváním kontaktů. Semestr se lépe začíná, když máte ve škole přátele, a když znáte studenty z vyšších ročníků, za nimiž si kdykoliv můžete přijít pro radu.

Akci pořádají pro nováčky starší studenti. Dobře si pamatují, co prváci potřebují, o co se zajímají a co je baví. Díky tomu mohou připravit dva nezapomenutelné dny a zasvětit nově zapsané do života na univerzitě.

Každá fakulta připravuje Prvákoviny na míru svým studentům. Všechny nabízejí dva dvoudenní běhy, které se konají v září ve dnech 8. až 9., 10. až 11., 15. až 16. a 19. až 20. Podrobné informace o přihlášení, ubytování a programu jsou na oficiálních webových stránkách.

„Coby holka z vesnice, kterou na gymplu všichni znali jménem, jsem něco takového opravdu potřebovala. Musela jsem si rozšířit brněnské obzory dál než na nákupní centra, zavčasu se zorientovat v ISu, abych v seminářích chytla i jiná než páteční místa, seznámit se s lidmi a zjistit, na které profesory si dát pozor," vysvětluje Dana Fráňová, bývalá účastnice a dnes organizátorka Prvákovin.

Podobně to vidí i Pavel Vokál, dřívější účastník Prvákovin a nynější koordinátor akce. „Získal jsem obrovský náskok před ostatními, protože jsem díky Prvákovinám poznal školu, věděl, jakým způsobem se připravovat na semináře, které učebnice si nakoupit, jak se přihlásit na internet a kam zajít na oběd.“ 

Seznamovacích akcí pro prváky je v Brně spousta. Prvákoviny jsou ovšem jedinou oficiální akcí pořádanou Masarykovou univerzitou. Navíc je připravují studenti jednotlivých fakult na míru svým mladším spolužákům. Budoucí lékaři, právníci, ekonomové, sportovci a ostatní budou mít denní programy přizpůsobené svým potřebám. Za dvoudenní program studenti zaplatí jenom 250 korun.

Novinky o akci se dozvíte na facebookových stránkách Prvákovin.

Hlavní novinky