Přejít na hlavní obsah

Jak je to s úřadem práce po státnicích

Pokud jste si před státní zkouškou nestihli sehnat práci, na úřad práce hned nemusíte. A ISIC kartu si ještě pár měsíců užijete.

Sladkou euforii po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek téměř okamžitě střídá stres: Do kdy jsem ještě student? Platí za mě stát dále odvody do zdravotní pojišťovny? Musím se hned hlásit na úřadu práce, když ještě nemám zaměstnání? Nestresujte a klidně se ještě na chvíli poddejte radosti z ukončení vysokoškolského studia, v Muni jsme všechno zjistili za vás.

Špatné zprávy hned na začátek: ano, vaše ISIC karta ztrácí platnost hned po složení státnic a zapsání známek. Dobrá zpráva je, že to se týká jenom činností v rámci univerzity, jako je otevírání dveří nebo kupování obědů v menze se slevou.

Všechny další výhody, například slevy v kavárnách či knihkupectvích, můžete čerpat ještě po dobu platnosti revalidační přelepky. „Okamžikem ukončení studia – tedy absolutoriem i neúspěšně – končí platnost ISIC karty dovnitř univerzity, ovšem má-li student zakoupenou přelepku, jejíž platnost končí vždy 31. prosince, pak může využívat kartu pro jakékoliv slevy, u kterých jejich poskytovatelé nepožadují potvrzení o studiu, ale pouze onu přelepku,“ potvrzuje vedoucí studijního odboru na Rektorátu MU Martina Vlková.

Jinými slovy na podzim už si šalinkartu (nebo jinou předplatní jízdenku na hromadnou dopravu) se slevou nekoupíte, ale na letní festival se studentskou slevou ještě vyrazit můžete.

K příjemným aspektům studentského života patří také fakt, že se vysokoškolák nemusí o mnoho věcí starat, protože je za něj vyřizuje stát. Během doby studia za studenty platí zejména zdravotní pojištění. To se ale také složením státnic mění, i když ne hned.

Jeden celý měsíc následující po ukončení studia je takzvaným obdobím hájení, kdy zdravotní pojištění nadále platí stát. Ale pozor, tento měsíc se nepočítá ode dne promocí, jak si mnoho studentů mylně myslí. Dnem ukončením studia se myslí den složení státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části. Pak už tato a další povinnosti přechází na čerstvého absolventa.

Buďte o krok napřed
Snáze se to řekne, než vykoná, ale je to tak. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout potížím a byrokracii spojeným s absolutoriem, je být o krok napřed a najít si práci už během studia. Sice tak člověk přijde o poslední prázdniny, zato si ale ušetří mnoho starostí a stresu s hledáním zaměstnání a hlášením se na úřad práce.

Pokud tedy čtete ty řádky ještě před tím, než se vás to bude týkat, rozhlédněte se před odevzdáváním diplomky po zajímavé stáži v oboru. Právě ta se totiž může stát vaším prvním skutečným zaměstnáním a první krokem do života absolventa.

Komu se během studia najít práci nepodařilo, ať zpozorní. Přihlásit se na úřad práce nemusí absolvent jeden celý kalendářní měsíc po skončení studia. Typicky celý červenec po červnových státnicích. Stačí tam případně zajít až v srpnu. Pokud se mu podaří do té doby najít si práci a podepsat smlouvu, zaměstnavatel jej sám přihlásí do zdravotní pojišťovny i na správu sociálního zabezpečení.

Ti, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou a začít podnikat, si po založení živnosti obě pojištění platí sami.

Třetí možností pro ty, co nemají podnikatelského ducha či nápad na startup roku, ale zároveň ani vyhlídky na zaměstnání, je přihlásit se na úřadu práce, kde se o pojištění postarají. Je dobré se také informovat, zda případně máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Máte za sebou bakalářské státnice a budete pokračovat v magisterském studiu? Pak můžete zůstat v klidu. Pokud do tří měsíců následujících po ukončení jednoho studia začne studium další, zdravotní pojištění také nemusíte platit. Ale jen do 26 let.

Hlavní novinky