Přejít na hlavní obsah

Univerzita bude hospodařit s osmimiliardovým rozpočtem

Akademický senát i správní rada Masarykovy univerzity univerzity schválily letošní rozpočet.

O téměř jeden a půl miliardy vyšší je meziročně rozpočet, s nímž bude letos hospodařit Masarykova univerzita. Rozpočet ve výši osmi miliard korun schválil v uplynulých dnech Akademický senát MU i správní rada univerzity.

Neinvestiční část rozpočtu v tomto roce vzrostla o 13,4 procenta na 6,85 miliardy korun, a to díky navýšení prostředků na vzdělávací činnost a zvýšení institucionální podpory a také díky financím z projektu Muni4students, který je zaměřený na vylepšení zázemí pro studium.

Příspěvek na vzdělávací činnost je hlavní příjem, který univerzitě plyne z veřejných zdrojů. Ministerstvo školství jej každoročně přiděluje veřejným vysokým školám na to, aby mohly učit studenty v akreditovaných studijních programech a provádět s tím spojenou výzkumnou či uměleckou činnost. Tvoří 29 procent neinvestičních výnosů a proti loňsku vzrostl téměř o 12 procent.

Po dvou letech stagnace se zvýšily také investice, a to o 660 milionů korun na plánovaných 1,15 miliardy. Největší, zhruba půlmiliardový nárůst, souvisí s investicemi v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného Evropskou unií.

Hlavní novinky