Přejít na hlavní obsah

Budova ESF už není teenager. Oslavila 20 let

V červnu 1998 byla slavnostně otevřena budova Ekonomicko-správní fakulty MU v Lipové ulici. Přestěhovala se do ní po sedmi letech existence.

Pohled na stejné místo v ulici Lipová v polovině 90. let a dnes.

Už dvacet let využívají zaměstnanci, akademici, studenti i návštěvníci budovu Ekonomicko-správní fakulty MU v Lipové ulici nedaleko brněnského výstaviště. I když je to stavba poměrně mladá a ti, kteří si pamatují první léta výuky v provizorních prostorách, na ni nedají dopustit, prochází postupně různými rekonstrukcemi, které ji vylepšují.

Ekonomicko-správní fakulta vznikla vzápětí po sametové revoluci a první posluchači na ní začali studovat v září roku 1991. „Výuka byla zahájena v budově bývalé Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu. Od počátku bylo zřejmé, že tento objekt představuje provizórium a v krátké době nebude rychlému rozvoji fakulty vyhovovat. Intenzivně se hledalo řešení a tehdejší kvestor František Gale přišel s myšlenkou budovu na Zelném trhu prodat a z výtěžku financovat výstavbu nové budovy, a to v prostoru areálu kolejí na Vinařské ulici,“ připomněl historii fakulty její spoluzakladatel a první děkan Ladislav Blažek.

Budova měla doplnit ubytovací a stravovací kapacity na Vinařské, kde by tak vznikl nový kampus. Přes podporu vedení univerzity i fakulty nebyla realizace rychlá ani jednoduchá.

„Jistou dobu trvalo udělení souhlasu ze strany ministerstva školství a ministerstva financí. Mezitím boom zájmu o budovy v centru města začal postupně opadat, takže s prodejem stávající budovy fakulty za výhodnou cenu začaly být problémy. Nakonec se však tento prodej podařil, a ministerstvo přislíbilo částku chybějící k výstavbě nové budovy dofinancovat,“ uvedl profesor Blažek.

Stavět se tak začalo v létě roku 1995 a budova byla slavnostně otevřena v červnu 1998. Mezitím se musela fakulta vystěhovat z již prodané budovy na Zelném trhu a přesunout se do provizorních prostor na Antonínské, dočasně pronajatých od Vysokého učení technického.

„Povedlo se něco, co do té doby nebylo běžné. Pokud vím, byli jsme v devadesátých letech první z nově vznikajících fakult ekonomického zaměření, která měla zcela novou budovu,“ podotkl tehdejší děkan. Díky tomu se výrazně zlepšilo zázemí pro akademiky, studenty a pracovníky fakulty a díky novým výukovým kapacitám mohla fakulta vyhovět vysokému zájmu o studium ekonomicko-manažerských disciplín a začala přijímat podstatně víc uchazečů než v prvních letech existence.

„V této budově, zakomponované do krásného prostředí pisárecké stráně, šité na míru požadavkům soudobé vysokoškolské výuky, pracuji od jejího otevření nepřetržitě už 20 let. Mám k ní hluboký vztah a přiznám se, že bych jinde už pracovat nechtěl,“ dodává profesor Blažek.

Fakulta díky nové budově získala podmínky pro výuku i vědeckou práci na špičkové úrovni, ať již se jednalo o učebny, knihovnu, kanceláře, technické zázemí, možností stravování nebo parkování. I když ale dvacet let není pro budovy nijak vysoký věk, požadavky například na technické vybavení se mění rychleji a s tím se mění i fakulta.

Před několika lety přestavěla například knihovnu a vestibul, v loňském roce se dočkal úprav vstupní prostor fakulty a bufet a především vznikly nové laboratoře pro experimentální ekonomii a přebudovaly se dvě učebny. A rekonstrukce pokračují i letos.

Studenti se mohou těšit na nový nábytek v odpočinkových zónách a na nové sklápěcí sedačky na fakultních chodbách.

Během léta stavaři například opraví podlahu a vymění katedru v aule a kompletně zrekonstruují devět učeben. Prakticky všechny učebny budou vybaveny novou audiovizuální technikou a počítači. Několik zbývající je v plánu na příští léto.

„Vedle rekonstrukcí stávajících učeben vznikne také nová počítačová učebna a serverovna s datovým úložištěm. V knihovně vyměníme počítače a zavedeme bezkontaktní samoobslužný systém evidence knihovního fondu a dva knižní skenery,“ uvedl tajemník fakulty Jan Slezák. Studenti se mohou těšit také na nový nábytek v odpočinkových zónách a na nové sklápěcí sedačky na fakultních chodbách.

Modernizace zázemí fakulty je součástí projektu s názvem Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přidal se k němu i nový projekt MUNI4students, který umožní vylepšit především technické zázemí.

Hlavní novinky