Přejít na hlavní obsah

Studenti MUNI už pomáhají i v centrech pro lidi bez domova

První dvě kontaktní centra pro lidi bez domova, kteří tvoří jednu z ohrožených skupin v době pandemie COVID-19, dnes zahajují provoz v Brně.

Obě centra zřídilo město, jejich provoz zajistí neziskové organizace a výrazně v nich budou pomáhat dobrovolníci hlavně z řad studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

„Velká infekčnost nového koronaviru a relativně vysoká smrtnost jím vyvolaného onemocnění je pro lidi bez přístřeší obrovskou hrozbou. A nejen pro ně. Protože nemají elementární hygienické, sociální či zdravotnické zázemí, potenciální nákaza by se tak mohla šířit i mezi dalšími obyvateli města. Proto jsme koncem března začali vytipovávat lokality, kam bychom mohli lidi bez přístřeší soustředit, postarat se o ně a současně eliminovat i riziko dalšího přenosu nákazy,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Výsledkem je otevření dvou kontaktních center, denního na ulici Vlhká a nonstop v bývalém vojenském sportovním areálu u Anthroposu. Každé z nich má plánovanou kapacitu kolem čtyřiceti osob.

Provoz centra na Vlhké bude zajišťovat Společnost Podané ruce, u Anthroposu bude působit Diecézní charita Brno. Obě organizace budou úzce spolupracovat s odborem sociální péče magistrátu a s jejich sociálními kurátory a terénními pracovníky. Provozovatelé klientům center umožní základní hygienu, je připraveno sociální zázemí a město zajistí jejich stravování.

Provoz v ulici Vlhká

Obě centra poslouží také jako odběrové místo pro testování na koronavirus, které se doteď v Brně v této ohrožené skupině obyvatel systematicky nedělalo. Asistovat u toho všeho budou studenti Masarykovy univerzity, kteří jsou na místě už ode dneška.

„Naše zapojení spočívá v pomoci studentů dobrovolníků, kteří využijí získané znalosti z oboru sociální politika a sociální práce či psychologie a pomohou při provozu denního stacionáře konkrétně s přípravou potravinových balíčků, úklidem či asistencí profesionálním sociálním pracovníkům,“ uvedl proděkan Fakulty sociálních studií MU Bohuslav Binka. Na výzvu fakulty, která byla zveřejněna začátkem týdne, reagovala téměř stovka studentů. Zapojí se jich přibližně 40, přičemž každý den budou fungovat dvě směny – první od 9:00 do 14:00, druhá od 14:00 do 19:00.

Jakub Šámal je jedním z dobrovolníků z Fakulty sociálních studií MU.

Jedním z těch, kdo na výzvu reagovali, byl student sociologie a psychologie Jakub Šámal. „Skupině lidí bez domova už se nějaký čas věnuju. Dostal jsem se k nim při svém studiu v Bratislavě, kde jsme nejdřív v rámci studentského projektu zkoušeli pár dní žít na ulici. Po téhle zkušenosti jsem pracoval v jedné noclehárně,“ popsal Šámal, co ho vedlo k tomu přihlásit se nejdřív do Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity v rámci akce MUNI pomáhá a později zareagovat i na tuto výzvu.

„Dovedu si představit, jak moc současná situace zasahuje tuto skupinu lidí nejen ze zdravotního hlediska. Zajistit si druhou šanci je nesmírně těžké i normálně, natož teď, když epidemie připravila řadu lidí o zaměstnání, protože speciálně tito pracují jako různé pomocné síly nebo kuchaři, o které teď není zájem,“ líčí student, co ho ještě víc motivovalo k tomu, aby se zapojil.

Zároveň si ale uvědomoval všechna možná rizika, proto se nehrnul do aktivit na vlastní pěst. „Ze zdravotního hlediska je současná situace výjimečná, i u pomoci je důležitá rozvážnost a pustit se do ní, až se nastaví podmínky. Když vystavím riziku sebe, můžu tím ohrozit další lidi. Proto je pro mě důležité, že tady je nějaká organizace, která poskytne zázemí a všechny důležité pomůcky,“ doplňuje Šámal.

Do aktivity jsou zapojení také studenti Lékařské fakulty MU, který jsou sdružení ve spolku Medici na ulici, jenž se dlouhodobě zaměřuje na terénní lékařskou pomoc lidem bez domova.

V dosahu obou denních center budou profesionální lékaři a dohled zajistí městská policie. Pro případ nutnosti umístění pozitivně testovaných na koronavirus do karantény vyčlenilo město ubytovnu v Železniční ulici. Stopa univerzity je navíc silná i v jiném ohledu. Testování pracovníků center i jejich klientů zajišťuje institut CEITEC Masarykovy univerzity.

MUNI pomáhá

Do pomoci s řešením epidemie koronaviru se Masarykova univerzita zapojuje od počátku krize. Výrazně zejména prostřednictvím Dobrovolnického centra MU a akce MUNI pomáhá, v rámci které se od poloviny března přihlásilo více než 4500 lidí ochotných pomáhat. Pomoci se od té doby dostalo více než dvěma tisícům jednotlivců nebo institucí. Na materiální zajištění pomoci zároveň přes 1300 dárců přispělo finanční částkou přesahující dva miliony korun. 

Hlavní novinky