Přejít na hlavní obsah

Výuka v online režimu bude vyznačená v Informačním systému MU

Studijní odbor Rektorátu MU připravil nová doporučení pro výuku v podzimním semestru a také odpovědi na časté dotazy studentů.

Ilustrační foto

Základní pravidla a doporučení pro organizaci výuky a zkoušek na Masarykově univerzitě v podzimním semestru akademického roku 2020/2021 vydal Studijní odbor Rektorátu MU. Podle nového metodického listu, který platí od 1. října, bude kontaktní výuka možná v praktických předmětech a malých skupinách. Zda je předmět vyučovaný online, zjistí studenti v Informačním systému MU.

Přednášky v podzimním semestru se tak budou konat přednostně online za použití digitálních technologií. Mohou být realizovány synchronně, tedy v čase dle stanoveného rozvrhu pro prezenční výuku, nebo asynchronně z předem pořízeného obrazového nebo zvukového záznamu s podporou výukových materiálů. Podobné to bude se cvičeními nebo semináři, které ale bude možné nahradit jinou formou plnění studijních povinností.

Studenti 1. ročníků pak mají mít zajištěnou pravidelnou synchronní výuku ve vhodném rozsahu doprovázenou dostatečnou nabídkou individuálních konzultací.

Nová pravidla počítají také s kontaktní výukou, ta je povolená při klinické a praktická výuce a praxi; laboratorních, experimentální nebo uměleckých pracích za přítomnosti nejvýše 15 osob; při individuálních konzultacích; při zkoušení, a to za přítomnosti nejvýše 10 osob a při individuální návštěvě knihoven a studoven.

Důležité je, že garanti studijních předmětů, jejichž výuka bude v podzimním semestru 2020 v online podobně, musí vyznačit tuto skutečnost v ISu a budou také odpovídat za to, že výuka předmětu je v souladu s akreditací. Podle metodického listu se nepovažuje za dostatečné pouhé poskytnutí studijních materiálů k samostudiu.

Pracovníci Rektorátu MU také připravili odpovědi na nejčastější dotazy k nadcházejícímu semestru, které najdete na webu muni.cz/koronavirus.

Hlavní novinky