Přejít na hlavní obsah

MUNI nabídla prostory tělocvičen brněnským nemocnicím

Masarykova univerzita stále hledá možnosti a kapacity, které může nabídnou pro zvládnutí aktuální epidemické situace.

Fakulta sportovních studií MU.

Masarykova univerzita (MU) nabídla brněnským nemocnicím prostory tělocvičen Fakulty sportovních studií MU v bohunickém kampusu pro péči o běžné pacienty, pro něž kvůli pandemii nemoci COVID-19 začínají scházet lůžka ve zdravotnických zařízeních. Tělocvičny, ve kterých kvůli epidemii nyní neprobíhá výuka, mohou pomoci s nedostatkem prostor v nemocnicích.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš již oslovil ministerstvo zdravotnictví, krajského koordinátora akutní péče o nemocné COVID-19 na jižní Moravě i ředitele brněnských fakultních nemocnic, kteří tuto nabídku do budoucna vítají.

„Lůžka ve zdravotnických zařízeních budou pravděpodobně brzy obsazena pacienty s COVID-19, kteří potřebují intenzivnější péči. Nemůžeme ale rezignovat na poskytování zdravotní péče pro ostatní pacienty. Masarykova univerzita proto nabízí prostory, které kvůli epidemii nyní nejsou využívány a které je možné rychle přizpůsobit potřebám nemocnic,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Pavilon s tělocvičnami těsně sousedí s areálem Fakultní nemocnice Brno a lze zajistit oddělený vstup do prostor tělocvičen a ostatních prostor kampusu, které jsou využívány k vědecké, výzkumné či jiné činnosti. Celkem jde o více něž 1500 m2 tělocvičen včetně zázemí šaten a sociálního zařízení.

„Kvůli očekávánému výraznému nárůstu počtu pacientů vytvářejí i ostatní města kapacitní rezervy. Vedení Fakulty sportovních studií MU i univerzity se připojuje k institucím, které jsou připraveny v krizové situaci pomáhat,“ uvedl děkan fakulty Jan Cacek.

Pomoc s navýšením prostorových kapacit pro umístění nemocných není jediná pomoc, kterou Masarykova univerzita v rámci koronavirové krize nemocnicím dosud nabídla či nabízí. Dobrovolnické centrum „MUNI pomáhá“ je v kontaktu s nemocnicemi již od jara, spoluorganizovalo například pomoc mediků při odběrech pro testy na COVID-19 na odběrových místech u Fakultní nemocnice Brno, ale také dobrovolníků z dalších fakult pro práci v administrativě, při hlídání a doučování dětí zdravotníků nebo ve spolupráci s městem Brnem také v kontaktních centrech pro lidi bez domova.

Hlavní novinky